Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczno-literacki „100 rocznica urodzin Jana Pawła II – Papieża Rodziny”

Centrum Jana Pawła II zaprasza dzieci i młodzież z Lublina i woj. lubelskiego do udziału w konkursie plastyczno-literackim.

W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich.

Konkurs plastyczny

Prace plastyczna oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
I grupa – dzieci przedszkolne
II grupa- uczniowie klas I-III (nauczania wczesnoszkolnego) szkoły podstawowej
III grupa – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej
IV grupa - uczniowie szkół średnich

Do Konkursu można zgłaszać prace związane z tematyką 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II - Papieża Rodziny.

Do Konkursu zgłoszone mogą być wyłącznie prace indywidualnych autorów,  a każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, witraż.
Minimalny format prac A4 (210mm x 297mm), maksymalna A3 (297mm x 420mm)
Prac zgłaszanych na konkurs nie należy oprawiać.

Prace należy opisać w sposób przewidziany regulaminem: na odwrocie/spodzie pracy powinna być trwale zamieszczona drukowana informacja zawierająca następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika, wiek/klasa, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego praca została wykonana, nazwa i adres szkoły/przedszkola oraz telefon i adres mailowy placówki (pieczątka) / zał. nr 1

Do pracy należy dołączyć:1
- Kartę zgłoszenia (deklaracja uczestnictwa) /zał. nr 2/ zawierającą: tytuł pracy, kategorię, imię i nazwisko uczestnika, wiek i klasa, nazwę i adres szkoły/przedszkola, telefon kontaktowy (szkoła/przedszkole), e-mail szkoły/ przedszkola, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego, telefon kontaktowy (rodzic/ opiekun prawny),
- Podpisaną klauzulę informacyjną RODO./ zał. nr 3
- Oświadczenie autora o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatora tj. zgodę na prezentację pracy na wystawie oraz oświadczenie dotyczące zgody na rozpowszechnienie wizerunku./ zał. nr 4

 

Warunki uczestnictwa w konkursie literackim

Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie poetyckiej - związana z tematyką  100 rocznicy urodzin Jana Pawła II- Papieża Rodziny.
Prace literackie oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
I grupa – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej
II grupa - uczniowie szkół średnich

Na konkurs należy przesłać utwory, które nigdzie wcześniej nie były publikowane i nie były nagradzane. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

Praca może zawierać maksymalnie 2 strony maszynopisu A4.
Praca nie może być oznaczona niczym oprócz pseudonimu i kategorii wiekowej (nie może zawierać informacji o autorze, szkole, miejscowości).

Do pracy należy dołączyć :
- Zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym pseudonimem co praca konkursowa, zawierającą metryczkę konkursową wg podanego wzoru (zał. nr 1) oraz Kartę zgłoszenia (deklaracja uczestnictwa) /zał. nr 2/ zawierającą: tytuł pracy, kategorię, imię i nazwisko uczestnika, wiek i klasa, nazwę i adres szkoły/przedszkola, telefon kontaktowy (szkoła/przedszkole), e-mail szkoły/ przedszkola, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego, telefon kontaktowy (rodzic/ opiekun prawny),
- Podpisaną klauzulę informacyjną RODO./ zał. nr 3
- Oświadczenie autora o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatora tj. zgodę na prezentację pracy na wystawie oraz oświadczenie dotyczące zgody na rozpowszechnienie wizerunku./ zał. nr 4

 

Prace należy dostarczyć do 15 listopada 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

CENTRUM JANA PAWŁA II
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin

 

 

do pobrania ze strony Organizatora:

regulamin konkursu wraz z załącznikami

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10 grudnia

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 4-18 lat

Region: woj. lubelskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny