Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Gwiezdne szlaki”

Szkoła Podstawowa nr 65 w Łodzi zaprasza dzieci i młodzież do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym "Gwiezdne szlaki".


Kosmos to nieskończoną przestrzeń co może się w niej kryć? Obserwacja gwiazd, planet
i innych ciał niebieskich rozbudza wyobraźnię i ciekawość. Konkurs plastyczny to doskonała
okazja dla dzieci do wyrażenia swojej fascynacji kosmosem poprzez sztukę.
To również świetna okazja dla nich, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat wszechświata i
pobudzić kreatywność.

Uczestnicy konkursu:
◦ uczniowie szkół podstawowych,
◦ uczestnicy pozalekcyjnych kół plastycznych,
◦ uczestnicy zajęć w ośrodkach pozaszkolnych,
◦ wychowankowie przedszkoli.

Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-13 lat, 14-18 lat

Tematyka prac zgłaszanych na konkurs winna koncentrować się wokół tematyki związanej z kosmosem.

Warunki uczestnictwa:
◦ wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej przy pomocy środków plastycznych temat konkursu „Gwiezdne szlaki”
◦ ilość prac jest nieograniczona,
dowolna płaska technika – malarstwo, rysunek, grafika, kolaż i inne techniki mieszane
(z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich),
◦ format pracy A4, A3, A2,

Kryteria oceny:
◦ zgodność z tematem,
◦ własna interpretacja tematu,
◦ samodzielność wykonania,
◦ warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybraną techniką,
◦ walory artystyczne.

Na odwrocie każdej pracy musi zajmować się karta zgłoszenia wypełniona drukowanymi literami i zawierająca: imię, nazwisko, wiek autora, nazwę placówki zgłaszającej pracę oraz jej adres, e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz oświadczenia rodzica (załączniki nr 1 i 2),

Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowa nr 65 w Łodzi osobiście lub pocztą
(z dopiskiem na kopercie „Gwiezdne szlaki”) w nieprzekraczalnym terminie
do 23 maja 2024r.

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 65 w Łodzi
91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10

tel. 42 651-56-21, e-mail: szkola@sp65lodz.pl

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu Hanna Szenknecht, tel. 663-571-328

 

do pobrania:

regulamin konkursu wraz z załącznikami

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: I nagroda, II nagroda, III nagroda oraz wyróżnienia

Przedział wiekowy: 7-18 lat

Region: województwo łódzkie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny