Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich”

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży klas O-VIII ze szkół województwa śląskiego. Tematyka prac konkursowych związana jest z setną rocznicą Powstań Śląskich.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu A-4 wykonaną dowolną techniką płaską np. malarstwo, rysunek, grafika, collage.
Prace powinny być wykonane samodzielnie. Wraz z pracą należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (kartę należy nakleić na odwrocie pracy).


Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
I grupa - klasy 0-III
II grupa – klasy IV-VI
III grupa – klasy VII-VIII


Prace konkursowe należy dostarczyć bądź przesłać w terminie do 9 października 2019 r. na adres:


Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa


tel. 34/ 366 59 50; tel. 34/ 324 94 81; e-mail: rok@rok.czestochowa.pl
www.rok.czestochowa.pl

W konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia dla uczestników w każdej grupie wiekowej.


Regulamin
Karta zgłoszenia

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie szkół podstawowych

Region: woj. śląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny