Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Wspomnienia Bożonarodzeniowe w witrażu”

Wojewódzki konkurs plastyczny "Wspomnienia Bożonarodzeniowe w witrażu"
pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

I.   Organizator:
Szkoła Podstawowa w Straszęcinie
Tel: (14) 681-10-90
zspstraszecin@interia.pl
zspstraszecin@gmail.com


II.   Cele konkursu:

Przypomnienie symboliki Świąt Bożego Narodzenia.
Stworzenie możliwości rozwoju talentu.
Prezentacja twórczej działalności młodzieży.
Promocja indywidualnych zdolności uczniów.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej

III.    Warunki uczestnictwa:

– witraża o tematyce bożonarodzeniowej (np. zwyczaje ludowe, szopki betlejemskie, anioły, stroiki świąteczne, motywy świąteczne i inne).

Format pracy: A4,A3, technika dowolna. Materiały: tektura, papier, bibuła, klej.

Konkurs ma charakter wojewódzki, zapraszamy do udziału uczniów klas 1-8 szkół podstawowych z województwa podkarpackiego.

Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
Kategoria I. Klasy I-III
Kategorie II. Klasy IV-VI
Kategoria III. Klasy VII-VIII

Jeden autor może oddać jedną, własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną.
Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, pomysłowość oraz estetyka pracy.
Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub opiekun prawny.


IV.    Termin i miejsce nadsyłania prac

Prace należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, w formie skanu lub zdjęcia pracy plastycznej z dołączoną kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzania danych osobowych na e-mail: konkurs.witraz@gmail.com   do 20 stycznia 2022 r.

w temacie wiadomości wpisując: Konkurs „Bożonarodzeniowy witraż ” imię i nazwisko uczestnika.

Skan lub zdjęcie powinno być wysłane w formie pliku PDF lub JPG.

W wypadku zdjęć robionych telefonem komórkowym minimalna rozdzielczość zdjęcia to 5 megapikseli. Prace muszą być wykonane samodzielnie.

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.01.2022r.

Prace uczestników zostaną umieszczone na wystawie w wirtualnej galerii  Szkoły Podstawowej  w Straszęcinie na stronie internetowej placówki www.zspstraszecin.szkolnastrona.pl

Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz publikację wizerunku na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie wyłącznie na potrzeby konkursu plastycznego pn. „Witraż bożonarodzeniowy.

W zależności od liczby prac zaprezentowane zostaną wszystkie, lub tylko te które wytypuje jury.
Jury wybierze najciekawsze prace.

W skład jury wchodzą:

Dyrektor Szkoły Alicja Błońska
Organizatorzy

Ogłoszenie wyników konkursu

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani mailowo oraz telefonicznie .

Wyniki oraz  zdjęcia  prac  zostaną  ogłoszone  na  stronie  internetowej  Szkoły  Podstawowej  w Straszęcinie www.zspstraszecin.szkolnastrona.pl
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30.01.2022 r. 30.01.2022r.

Nagrody: dyplomy

Przedział wiekowy: klasy 1-8 szkoły podstawowej

Region: woj. podkarpackie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny