Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży „Laboratorium Lema”

Rok 2021 został ustanowiony rokiem Stanisława Lema. Z tej okazji Lidzbarski Dom Kultury ogłasza Wojewódzki Konkurs Plastyczny pod hasłem "Laboratorium Lema". Konkurs   skierowany  jest   do   :   młodzieży w wieku   15-20   lat ze    szkół   ponadpodstawowych   oraz do osób dorosłych – uczestników  zajęć plastycznych w Placówkach Kultury. Konkurs ma zasięg wojewódzki, adresowany jest do  mieszkańców Warmii i Mazur.

Swoje wizje możecie zrealizować dowolną techniką: malarstwo, kolaż, fotografia, grafika komputerowa, formy przestrzenne. Organizatorzy zachęcają uczestników konkursu do pełnego wykorzystania wyobraźni. Jeden uczestnik ma prawo nadesłać maksymalnie dwie prace w dowolnej, wyżej wymienionej, technice.

Praca powinna  być  sygnowana  z tyłu  oraz przygotowana  do zawieszenia. Prace   fotograficzne   oraz   graficzne   minimalnie   w   formacie   A4   lub   większe   oprawi organizator konkursu. Prace przestrzenne powinny być odpowiednio zabezpieczone.

Prace należy nadsyłać wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeń na adres:

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński

w terminie od 1 marca  do 1 czerwca 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu w lipcu 2021.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin - Laboratorium Lema

KARTA ZGŁOSZEŃ - Laboratorium Lema

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 20 lipca

Nagrody: nagrody rzeczowe, wyróżnienia

Przedział wiekowy: od 15 roku życia

Region: woj. warmińsko-mazurskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny