Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „EKOLOGIA NA POMORZU ZACHODNIM”

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku- Zdroju serdecznie zaprasza uczniów do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Ekologia na Pomorzu Zachodnim".  Konkurs skierowany jest do uczniów klas I- VIII Szkół Podstawowych woj. zachodniopomorskiego.

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej związanej z ekologią na Pomorzu Zachodnim np. segregacja odpadów, oszczędzanie wody i prądu, pozyskanie energii odnawialnej, ochrona lasów, recykling, zdrowa żywność, ekologiczne uprawy rolne.

Prace konkursowe będą oceniane przez komisję  w czterech kategoriach wiekowych:
I kategoria -  klasy I – II
II kategoria -  klasy III – IV
III kategoria – klasy V – VI
IV kategoria – klasy VII – VIII

W każdej kategorii zostaną przyznane  nagrody za I, II, III miejsca oraz po 2 wyróżnienia.

Warunki techniczne:
Format prac A – 3
Technika dowolna: kredki, farby, wydzieranki, wycinanki, collage, flamastry i inne z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich.

Na odwrocie każdej pracy musi być przyklejona metryczka wraz ze zgodą rodziców dziecka na przetwarzanie danych. Metryczka powinna być wypełniona pismem drukowanym: imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły do której dziecko uczęszcza, telefon szkoły, e-mail szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz e-mail.

Termin składania prac do 5 października 2021 r. na adres:
Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego
ul. 2 Lutego 3
74-510 Trzcińsko – Zdrój

Z dopiskiem „ Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ Ekologia na Pomorzu Zachodnim”

Ogłoszenie wyników nastąpi 15 października 2021 r. na stronie internetowej szkoły https://sptrzcinskozdroj.edupage.org/

 

do pobrania:

regulamin konkursu, harmonogram, karta zgłoszenia

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku - Zdroju

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15 października 2021 r.

Nagrody: dyplom i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: klasy I - VIII

Region: wojewódzki

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny