Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczny „Konstytucja 3 maja”

Konkurs plastyczny „Konstytucja 3 maja” organizowany jest z okazji upamiętnienia 230. rocznicy uchwalenia  Konstytucji  3  Maja.  Konstytucja  uchwalona  3  Maja  1791  r. była  pierwszą  w  Europie  i  drugą  na  świecie  spisaną konstytucją, regulującą ustrój prawny państwa. Ideą konkursu jest powstanie prac inspirowanych tym ważnym dla polskiej wolności i suwerenności wydarzeniem, osobami które je współtworzyły oraz promowanie postaw patriotycznych, demokratycznych i wolnościowych.

Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VIII
uczniowie szkół średnich.

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę.

Technika prac dowolna w obrębie technik płaskich malarskich, rysunkowych i graficznych:  pastel, kredki, tusze, akwarela, tempera, gwasz, olej, batik, collage, techniki własne.
Do Konkursu będą przyjmowane również projekty przygotowane komputerowo. Do wersji elektronicznej JPG lub PDF konieczne jest dołączenie wydruku pracy.

Format pracy plastycznej to A3 (297 x 420 mm). Prace wykonane w innych formatach niż określony w regulaminie nie będą oceniane.
Prace przestrzenne nie podlegają ocenie.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 26 kwietnia 2021 r. na adres:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin

Z dopiskiem: konkurs plastyczny „Konstytucja 3 maja". Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

REGULAMIN KONKURSU 

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: pod koniec kwietnia

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 10 - 18 lat

Region: woj. lubelskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny