Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczny „Mama, tata i ja”

Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w Wojewódzkim konkursie plastycznym pt. „Mama, tata i ja”.

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego, a jego celem jest pobudzenie wyobraźni i kreatywności.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu promującego rodzinę (Organizator dopuszcza pomoc rodziców przy tworzeniu plakatu). Format i technika pracy dowolne.


Prace należy dostarczyć do Wąbrzeskiego Domu Kultury ul. Wolności 47, 87-200
Wąbrzeźno do dnia 15.06.2022 r. ( decyduje data wpływu do WDK).

Z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 10 prac.

 

Bliższe informacje: Dział Animacji Kultury WDK tel. 56 688 17 27, wew. 24, e-mail:
animacja@wdkwabrzezno.pl, www.wdkwabrzezno.pl

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin konkursu

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody za miejsca I, II, III, wyróżnienia

Przedział wiekowy: 3-15 lat

Region: woj. kujawsko-pomorskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny