Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczny on-line „Świąteczny Anioł”

Wąbrzeski Dom Kultury ogłasza Wojewódzki konkurs plastyczny on-line pt. „Świąteczny anioł”.
Konkurs adresowany jest do wszystkich osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,  bez ograniczeń wiekowych.

Warunki uczestnictwa
-  Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej nawiązującej do tematu „Świąteczny Anioł”.
- Uczestnik konkursu oprócz dostarczenia pracy do Organizatora musi wykonać jej zdjęcie i wraz z niezbędnymi załącznikami, o których mowa w regulaminie, przesłać e-mailowo na adres: tywanek@wdkwabrzezno.pl lub polkowska@wdkwabrzezno.pl.
-  Do maila zawierającego zdjęcie wykonanej pracy musi zostać dołączony załącznik zawierający: imię i nazwisko, wiek, nr kontaktowy, adres mailowy oraz pocztowy. Wszyscy uczestnicy  zobowiązani są do dołączenia skanu lub zdjęcia pisemnego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie  danych  osobowych oraz zgodzie na udział w konkursie (zał. nr 1).
- Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
- Wykonane prace muszą mieć formę przestrzenną.
- Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu,
- Prace wraz z załącznikami należy przesłać mailowo na adres: tywanek@wdkwabrzezno.pl lub polkowska@wdkwabrzezno.pl oraz dostarczyć do Wąbrzeskiego Domu Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno do dnia 30 listopada 2020 roku.
- Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć max. dwie prace prezentujące postać Anioła.

Nagrody
Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową  oraz  przyzna I, II, III nagrodę oraz wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania miejsc ex aequo. Zwycięzcy konkursu poinformowani zostaną o tym fakcie telefonicznie.

 

 

do pobrania ze strony organizatora:

Regulamin

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody za miejsca I, II i III, wyróżnienia

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: woj. kujawsko-pomorskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny