Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Podaj Łapę”

Opis zadania konkursowego:praca plastyczna w dowolnej technice o tematyce zwierzęcej

Cele konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości oraz promowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych miłości do zwierząt oraz kształtowanie prawidłowych zachowań wobec zwierząt,

 • kształtowanie pośród społeczeństwa poczucia odpowiedzialności za los zwierząt,

 • promocja idei adopcji zwierząt skrzywdzonych przez los przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt,

 • pobudzanie wyobraźni, kreatywności i inwencji twórczej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.


Warunki konkursu:

 • uczestnicy konkursu: dzieci od 3 r.ż., młodzież oraz osoby dorosłe;

 • prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym; dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy 1 – 3); dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, klasy 4 – 8); młodzież ze szkół średnich (do 19 roku życia) oraz osoby dorosłe (powyżej 19 roku życia);

 • technika prac: dowolna;

 • prace fotograficzne nie kwalifikują się do konkursu;

 • format prac: dowolny;

 • prace należy czytelnie opisać pismem drukowanym na odwrocie pracy imieniem i nazwiskiem Uczestnika i spiąć z kartą zgłoszenia;

 • przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia indywidualne; prace grupowe nie będą oceniane;

 • nauczyciel może przesłać maksymalnie 20 prac wykonanych pod jego kierunkiem;

 • nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu.


Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 roku na adres:
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106, 20–320 Lublin

tel. 81 744 16 38, e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 21.08.2021

Nagrody: rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: 3-100

Region: woj. lubelskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy