Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczny „Podziękuj Pszczole”

Fundacja APIKULTURA zaprasza dzieci i młodzież do stworzenia prac plastycznych nawiązujących do hasła „Podziękuj Pszczole”.

Konkurs organizowany jest w ramach kampanii społecznej Podziękuj Pszczole, która ma na celu uświadomienie społeczeństwu, jak wiele produktów żywnościowych, ale nie tylko, zawdzięczamy pracy zapylaczy.

Konkurs zorganizowany został w ramach projektu Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „MAŁOPOLSKA PSZCZOŁA” 2023.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, zamieszkujących w województwie małopolskim.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczniowie klas 1-3 SP,
II kategoria – uczniowie klas 4-8 SP,

Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs ma charakter indywidualny.
Pod uwagę nie będą brane prace grupowe. Prace na konkurs mogą zgłaszać nauczyciele oraz rodzice/opiekunowie prawni.

Technika wykonania prac: Grafika, malarstwo, rysunek
- format pracy: A4 (210 x 297 mm)
Prace nie powinny być wykonane z użyciem materiałów sypkich, kruchych oraz plasteliny. Prace powinny być na odwrocie podpisane danymi autora pracy (imię i nazwisko oraz klasa i szkoła).

Nadsyłanie prac konkursowych: 17 października 2023 r.
(decyduje data wpływu).

Niezrolowane prace prosimy przesyłać na adres:

Fundacja Apikultura
ul. Pszczela 2, Klecza Dolna
34-124 Klecza Górna

 

Do pobrania:

regulamin i karta zgłoszenia

 

slider-konkurs_ost-1.jpg

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 06.11.2023

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 7-15

Region: woj. małopolskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny