Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczny „Poleskie mokradła”

Poleski Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym na rysunek o Poleskim Parku Narodowym "Poleskie mokradła".

Konkurs ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubelskiego. Udział w nim jest bezpłatny. Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach wiekowych:

- Kategoria I: dzieci w wieku przedszkolnym,
- Kategoria II: dzieci szkół podstawowych klasy I-III,
- Kategoria III: dzieci szkół podstawowych klasy IV-VI,
- Kategoria IV: młodzież szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz ponadpodstawowych.

Tematyka: rysunek o tematyce przyrodniczej, ukazujący walory Poleskiego Parku Narodowego.
Temat pracy: "Poleskie mokradła"
Technika wykonania prac dowolna.
Format prac 297 x 420 mm (A3). Prace w innym formacie i prace z wykorzystaniem materiałów przestrzennych (liście, szyszki, nasiona) nie zostaną dopuszczone do oceny jury.

Termin nadsyłania prac: prace należy nadsyłać/ dostarczyć do 12 października 2023 r. - liczy się data nadania przesyłki.

Prace, odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, należy nadsyłać lub dostarczyć
osobiście na adres:

Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin

Z dopiskiem na kopercie: Konkurs plastyczny „Poleskie mokradła"

 

do pobrania ze strony konkursu:

REGULAMIN


KARTA ZGŁOSZENIOWA I OŚWIADCZENIE


 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 4-18 lat

Region: woj. lubelskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny