Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Portret Pani Zimy” / „Pejzaż zimowy”

Wojewódzki  Konkurs Plastyczny
Portret Pani Zimy ( klasy 1-3)
Zimowy pejzaż ( klasy 4-8)

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci klas 1-3, 4-8

1.Cele konkursu:

- uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody zimą,
- wdrażanie do bezpiecznego spędzania czasu wolnego w czasie zimy,
- rozwój wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody,
-stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych oraz możliwość zaprezentowania i popularyzowania własnej twórczości.

  1. Zasady i kryteria oceniania:


- konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego,
- uczniowie klas 1-3 zaprezentują portret Pani Zimy,
-uczniowie klas 4-8 zaprezentują zimowy pejzaż,
- format pracy: A- 4 lub A-3,
- technika dowolna.


Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię, nazwisko, wiek uczestnika, klasa, opiekun artystyczny, nazwa placówki, e-mail kontaktowy lub telefon. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne i estetyczne.

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac w 3 kategoriach:

*klasa 1-3,
* klasa 4-6,
* klasa 7-8

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez umieszczenie informacji o wynikach na stronie internetowej szkoły oraz poprzez rozesłanie wiadomości  email do opiekunów zwycięzców.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody i dyplomy.

Czas trwania konkursu: 10.01. 2020 r. - 17. 02. 2020 r.

Miejsce składania prac:

Organizator : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Mysłowicach
ul.Laryska 101
41-404 Mysłowice

z dopiskiem  Portret Pani Zimy lub Zimowy pejzaż.

UWAGA!

Uczestnik powinien wypełnić i dostarczyć zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie oraz zgodę na publikację wizerunku (załączniki poniżej).

 

Załącznik-zgody konkurs

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 25 luty

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 7-15 lat

Region: województwo śląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki