Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY PT. „PODRÓŻ MAŁEGO WINCENTEGO”

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY PT.


„ PODRÓŻ MAŁEGO WINCENTEGO”


REGULAMIN KONKURSU
 1. ORGANIZATOR:


Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim.

 1. CELE:

  • Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.

  • Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych.

  • Zapoznanie z postacią Św. Wincentego Pallottiego.
 

 1. PRZEDMIOT I TEMATYKA KONKURSU:


Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z postacią Wincentego Pallottiego oraz wykonanie pracy plastycznej będącej kontynuacją poniższego opowiadania:

Opowiem wam historię chłopca żyjącego ponad dwieście lat temu. Nazywał się Wincenty Pallotti. Mieszkał wraz z mamą, tatą oraz dziewięciorgiem rodzeństwa w niewielkim domu, w Rzymie. Był dzieckiem drobnej budowy. Od najmłodszych lat odznaczał się głęboką wiarą i pobożnością. Zawsze mówiono, że jest pracowity i bardzo dobrze się uczy. W szkole otrzymywał liczne nagrody. Ku zdumieniu najbliższych, nie zatrzymywał ich dla siebie, lecz sprzedawał, a uzyskane pieniądze oddawał potrzebującym.

Pewnego dnia po powrocie ze szkoły, gdy miał usiąść do nauki, zauważył na półce książkę, której nigdy wcześniej nie widział. Miała grubą, skórzaną okładkę z wyżłobioną kulą ziemską  i podpisem „Atlas geograficzny”. Wincenty wskoczył na taboret, chwycił ją i zaczął oglądać strona po stronie. Uważnie śledził każde słowo, przyglądał się każdej mapie. Był to czas kiedy nie istniały samoloty, więc podróże w odległe miejsca  wydawały się wręcz niemożliwe. Pallotti, jak to bywa wśród dzieci, nie myślał o tym. Zaczął marzyć o podróżach w nieznane. Zamknął oczy i wyobraził sobie, że znajduje się w innym, odległym miejscu. Jego wyobraźnia zabrała go do ...

 1. TERMIN SKŁADANIA/NADSYŁANIA PRAC:


Prace należy przesłać do dnia 14 lutego 2020r.

 1. UCZESTNICY:


Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 5- 7 lat z województwa mazowieckiego.

 1. PARAMETRY PRAC KONKURSOWYCH:


Dopuszczalne są prace płaskie w formacie A4, techniką dowolną, pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową (prosimy nie używać materiałów nietrwałych i sypkich).

 1. KRYTERIA OCENY:


Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

 • samodzielność wykonania pracy,

 • pomysłowość,

 • oryginalność,

 • staranność i estetyka. 1. ZGŁASZANIE I DOSTARCZENIE PRAC:

  • Prace należy przesłać pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego
Ul. Poznańska 183
05-850 Ożarów Mazowiecki


 • Każda praca musi być podpisana na odwrocie i opatrzona o  Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, zawierającym następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwę placówki, adres placówki, adres e-mail, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela (koordynatora w placówce).

 • Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka- Załącznik nr 2.


Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

 1. JURY:


Prace oceniane zostaną przez jury (Dyrektor, nauczyciele, przedstawiciel Rady Rodziców). Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.

10.NAGRODY:

W każdej z kategorii przyznane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe za miejsca I, II, III.

Komisja Konkursowa ma prawo do przyznawania wyróżnień i nagród specjalnych.

11. PODSUMOWANIE KONKURSU:

Opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o wynikach konkursu do 25.02.20r.

Wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się:

1 marca 2020r. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej im Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim.

12. ZASADY UCZESTNICTWA:

Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie. Udział w konkursie jest nieodpłatny. Nadesłane prace stają się własnością Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pallottiego.

13. KOMUNIKACJA I PROMOCJA KONKURSU:

Koordynatorami konkursu są:

Magdalena Pawlukowicz.  (m.pawlukowicz@szkola-ozarow.pl)
i Ewa Baraniuk (e.baraniuk@szkola-ozarow.pl)

Telefon kontaktowy:  530-886-097.

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 01.03.2020

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 5-7 lat

Region: województwo mazowieckie

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki