Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczny „Wolność na zakręcie – 13 grudnia 1981 roku”

CELE KONKURSU
•    upowszechnienie i pogłębienie wiedzy na temat sytuacji społeczno-politycznej w Polsce od roku 1980 poprzez wprowadzenie 1981r. i odwołanie 1983 r. stanu wojennego w naszym kraju,
•    spojrzenie „oczami” młodego pokolenia na ówczesne wydarzenia,.
•    prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

WARUNKI KONKURSU
•    konkurs ma zasięg wojewódzki - woj. kujawsko-pomorskie
•    ilość prac z placówki nieograniczona,
•    format prac A-3 (duży blok) lub A-2 – prace składane nie będą brane pod uwagę,
•    technika dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, techniki mieszane.

UCZESTNICY
•    przedszkola, uczniowie szkół: podstawowych, średnich oraz uczestnicy zajęć w placówkach oświatowo-wychowawczych,

•    prace należy podpisać:
* imię i nazwisko uczestnika,
* klasa/ lat,
* nazwa i adres szkoły/placówki (koniecznie numer telefonu),
* imię i nazwisko opiekuna-nauczyciela.

OCENA PRAC
•    kategorie wiekowe:
do  6 lat
7 lat - 9 lat
10 lat – 12 lat
13 lat – 15 lat
16 lat i więcej


TERMIN NADSYŁANIA PRAC:   do dnia 06 grudnia 2019 roku

Miejski Zespół Szkół
PSP nr1 w Radziejowie
88- 200 Radziejów
ul. Szkolna 28

Do pracy należy dołączyć wypełniony załącznik do Regulaminu.

 

do pobrania ze strony Organizatora:

REGULAMIN_konkursu_plastycznego_Wolnosc_na_zakrecie_2019.doc
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-18 lat

Region: woj. kujawsko-pomorskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny