Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Wolsztyńskie parowozy w obiektywie” konkurs fotograficzny

Parowozownia Wolsztyn ogłasza konkurs fotograficzny pod nazwą „Wolsztyńskie parowozy w obiektywie”, którego celem jest ukazanie  piękna lokomotyw oraz życia codziennego w Parowozowni.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Osoby niepełnoletnie biorą udział za zgodą rodziców/przedstawicieli ustawowych. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 zdjęcia. Organizatorzy zachęcają do przysyłania fotografii archiwalnych z parowozami nieobsługującymi już ruchu planowego, jak również najnowszych zdjęć uchwyconych w różnych porach roku. Ważne - na konkurs można zgłaszać zdjęcia tylko z wolsztyńskimi parowozami lub z życia Parowozowni. Inne fotografie zostaną automatycznie odrzucone.

Termin nadsyłania prac na konkurs upływa 10 października 2022r (do godziny 23:59).

Warunki techniczne:
1.Zdjęcia prosimy przesyłać w formie odpowiednich plików na nasz adres e-mail: info@parowozowniawolsztyn.pl lub na płycie CD-DVD/pendrive i dostarczyć na adres Parowozowni.

2.Minimalne wymiary 1600 x 1200 px

3.Format JPG, PDF, PNG, TIFF

4. Organizatorzy proszą o nadanie tytułu lub podanie informacji, w jakim miejscu zdjęcie zostało wykonane.


 

Strona konkursu

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie

 

 

wolsztynskie parowozy w obiektywie konkurs

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody rzeczowe, publikacja w kalendarzu

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny