Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„WYMARZONE MUZEUM. WSZYSTKO GRA!” – wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Konkurs organizowany jest przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i adresowany do uczniów klas I-VI szkół podstawowych i integracyjnych oraz specjalnych z woj. kujawsko-pomorskiego.

Tematyka nadesłanych prac musi być związana z tytułem konkursu i dotyczyć muzyki, dźwięku, rytmu lub eksponatów muzycznych w kontekście muzeum.
Mogą to być wyobrażenia, projekty, protototypy instrumentów muzycznych, kompozycje przedmiotów, a nawet makiety muzeum. Inspiracją może być znany utwór muzyczny. Prace mogą być wykonane w różnorodnych technikach i formach. Pracę plastyczną uczeń może uzupełnić skomponowanym przez siebie krótkim utworem muzycznym (do 1 min.).

Technika wykonania prac dowolna plastyczna, płaska lub przestrzenna.
Format prac: 100 x 70 cm lub prace przestrzenne nie przekraczające wymiarów: 50 cm x 50 cm x 50 cm

Prace powinny być wykonane samodzielnie, a każda z nich powin-na zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora (ucznia) oraz opiekuna (nauczyciela lub rodzica) wpisane na odwrocie.

Prace wraz z czytelnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym  należy  nadsyłać  do  6  listopada  2020  roku drogą pocztową lub dostarczyć osobiście, na adres:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Dział Edukacji i Promocji
ul. Mennica 6
85-112 Bydgoszcz
Otwarcie wystawy i rozdanie nagród 6 grudnia.

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:
 

REGULAMIN

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 6 grudnia

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-6 szkoły podstawowej

Region: woj. kujawsko-pomorskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny