Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Wynalazki nie z tego świata” – wojewódzki konkurs plastyczny

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 4 – Sielec, serdecznie zaprasza dzieci z klas IV-VII szkoły podstawowej z województwa śląskiego do udziału w konkursie plastycznym inspirowanym twórczością Stanisława Lema.

Konkurs zorganizowany z okazji Roku Stanisława Lema – futurologa, autora literatury science fiction, ponadczasowego wizjonera, człowieka o niezwykłej wyobraźni, autora lektury szkolnej „Bajki robotów”

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy ...”
(Albert Einstein)

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV - VII szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego.
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Filia nr 4 - Sielec,  ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec.
Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2021 r., a kończy 31.03.2021 r.

Tytuł: Wynalazki nie z tego świata.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać projekt/prototyp wynalazku przyszłości, którego rolą byłoby udoskonalenie naszego przyszłego życia na Ziemi, a nawet zmiana znanej nam dotąd rzeczywistości. Praca może, ale nie musi bezpośrednio nawiązywać do twórczości Lema. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną pracę, która nie była wcześniej wystawiana i nagradzana.
Forma pracy: plastyczna, przestrzenna, trójwymiarowa. Praca powinna być w rozmiarze umożliwiającym dostarczenie jej do siedziby organizatora.
Technika wykonania: dowolna.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście do siedziby Filii nr 4 lub przesłać pocztą tradycyjną do 31.03.2021 r. na adres Organizatora:  Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 4, ul. Zamkowa 9 , 41-200 Sosnowiec – dopisek „Konkurs Wynalazki” (decyduje data na stemplu).

 

do pobrania:

Wynalazki nie z tego świata - regulamin konkursu plastycznego

Karta zgłoszenia

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: klasy 4-7 szkoły podstawowej

Region: woj. śląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny