Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym poświęconym bezpieczeństwu na wsi. Tegoroczny temat konkursu brzmi: Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz.

Technika wykonania prac: dowolna plastyczna, z wyłączeniem materiałów nietrwałych
Format pracy: A3

Konkurs będzie przeprowadzony dwuetapowo, na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę.
Pracę należy opisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

Pracę do konkursu zgłasza szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych wypadkach rodzic lub opiekun prawny. Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie kontaktują się z najbliższym regionalnym oddziałem KRUS, gdzie są dostępne wszelkie informacje na temat przebiegu etapu wojewódzkiego konkursu. Ostateczny termin wpłynięcia prac do regionalnego oddziału KRUS upływa 28 lutego 2020 roku.

Kryteria oceny prac:
- zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie
- oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu konkursu
- walory estetyczne pracy

 

do pobrania ze strony organizatora:

regulamin, spis regionalnych oddziałów KRUS, karta zgłoszenia

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do czerwca 2020

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: uczniowie szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny