Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Makrokosmos. Piękno Ziemi”

XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY Makrokosmos. Piękno Ziemi

Pod Patronatem J.E.  Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa

 

Tradycyjnie zapraszamy Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w cyklicznym konkursie  fotograficznym,  tym razem inspirowany słowami  Św. Augustyna „Zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza, które rozprzestrzenia się i rozprasza; zapytaj piękno nieba... zapytaj wszystko, co istnieje. Wszystko odpowie ci: Spójrz i zauważ, jakie to piękne…”


Cele konkursu:

 • Utrwalenie w obiektywie - zatrzymanie w kadrze  piękna kwiatów, traw,  ptaków, owadów …

 • Uchwycenie  w kadrze przyrody w sposób jak najbardziej zbliżony

 • Ukazanie piękna i artyzmu przyrody

 • Rozwijanie kreatywności twórczej uczniów oraz zainteresowań fotograficznych

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku ul. Łęgska 26    87-800 Włocławek, tel. 601 473 404 t http://www.zskdlugosz.pl e

 2. Autor konkursu:  mgr Bożena Sobierajska

 3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 4. Każdy z Autorów może nadesłać od 1 do 5 fotografii.

 5. Technika wykonania prac jest dowolna.

 6. Format   zgłaszanych zdjęć – A 4  oraz  nagrane zdjęcie na nośniku CD

 7. Prace należy przesłać na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

 8. Przystąpienie do konkursu jest  jednocześnie wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie zdjęć i ich ekspozycję na wystawach pokonkursowych.

 9.  Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia tj. 17.04.2019 roku.

 10.  Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 25 maja 2019r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ostatnim tygodniu maja 2019r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie uroczystego podsumowania, informacja  zostanie umieszczona na stronie szkoły http://www.zskdlugosz.pl

 11.  Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie:
  imię, nazwisko autora zdjęć, wiek,  imię i nazwisko opiekuna tel. adres szkoły oraz dołączyć metryczkę pracy konkursowej (zał.)

 12.  Oceny zdjęć dokona profesjonalne  jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

 13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń.

 14. Organizator przewiduje nagrody.

 15.  Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

 16.  W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

 17. Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs.


 

 

Pliki do pobrania:
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: pierwszy tydzień czerwca 2019roku

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny