Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata”

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie
zaprasza do udziału w kolejnej edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata”.

Konkurs skierowany są do uczniów kl. I - VIII szkół podstawowych, prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniowie klas I-III (pierwsza kategoria wiekowa)
uczniowie klas IV-VIII (druga kategoria wiekowa).

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice w formacie A3.
Prace przestrzenne, zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.

Szkoła biorąca udział w konkursie może przysłać maksymalnie do 10 prac w każdej grupie wiekowej.

Koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca.
Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na prezentowanie i reprodukowanie prac.

Prace prosimy nadsyłać do dnia  9 kwietnia 2021 roku (decyduje data wpływu pracy do organizatora) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich
ul. Podzamcze 9
20-126 Lublin


z dopiskiem „Konkurs Polscy sportowcy”

Uwaga zmiana: TYLKO w przypadku ograniczenia działalności placówek edukacyjnych (nauka zdalna/kształcenie na odległość) dopuszcza się przesłanie drogą elektroniczną skanu lub zdjęcia pracy na adres: Konkursy@sp23.lublin.pl 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem (na stronie internetowej www.sp23.lublin.pl w zakładce Konkursy),  w którym znajdują się w nich szczegółowe informacje konieczne do zgłoszenia prac uczestników.

 

do pobrania:

regulamin, zgłoszenie uczestników konkursu, zgoda

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 27.04.2021

Nagrody: Tak

Przedział wiekowy: szkoły podstawowe klasy 1-8

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny