Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XI Ogólnopolski Szkolny Konkurs Literacki „Czas szkoły, czas dojrzewania”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, licealistów, uczniów technikum oraz szkół branżowych. Organizator prosi uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych  o wykonanie pracy literackiej w kategoriach:

• proza (opowiadanie/fragment) - nie może przekraczać 3 stron wydruku komputerowego - czcionka Times New Roman 12

• poezja - jeden wiersz

• skan komiksu, w dowolnych barwach, do 5 stron w dowolnej technice, również grafika komputerowa

Tematyka: czas szkoły, czas dojrzewania. Relacje rówieśnicze, rodzina, szacunek dla płci przeciwnej, prawo człowieka do intymności.

Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem twórcy, podana klasa ucznia autora oraz nazwa i adres szkoły , e-mail szkoły, e-mail autora pracy lub opiekuna. Autorzy komiksów podpisują każdą zeskanowaną stronę komiksu.

Organizatorzy proszą nauczycieli wdżwr, katechetów, wychowawców, polonistów, plastyków o zainteresowanie uczniów konkursem.

W tegorocznej edycji konkursu przyjmowane są zgłoszenia wyłącznie elektroniczne - wszystkie teksty, rysunki muszą być opisane i nadesłane na adres: konkursliterackisp23gdynia@gmail.com

 

do pobrania ze strony organizatora:
regulamin konkursu

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30.03.2020

Nagrody: dyplomy, wydanie antologii pokonkursowej

Przedział wiekowy: od 4 klasy szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny