Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XI Ogólnopolskie biennale plastyczne „KOT 2021”

Biennale ma na celu pobudzenie wyobraźni plastycznej na temat kota.

Do udziału w Biennale Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież w wieku 7-24 lat, uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, wszystkich typów szkół, a także osoby indywidualne.

Prace powinny być wykonane w technikach: malarstwo, malarstwo na szkle, tkanina artystyczna, batik, grafika, rysunek, ceramika i inne trwałe techniki.

Format pracy nie może przekraczać wymiarów:- 100 x 70 cm - dla malarstwa, rysunku i grafiki;- 40 x 40 x 40 cm - dla ceramiki i form przestrzennych.

Prace nie mogą być oprawione.

Prace  należy  przesyłać    na    adres    organizatora:

Zespół  „Centrum  Edukacji Kulturalnej  Dzieci  i  Młodzieży”
ul. Kołłątaja 20
50-007 Wrocław

do 14 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem KONKURS KOT.

W celu częściowego pokrycia kosztów organizacyjnych pobierane jest wpisowe w wysokości:35 zł od placówki i 20 zł od osób indywidualnych na konto: Rada Rodziców MDK im. M. Kopernika ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław, 89 1020 5242 0000 2202 0018 7526, tytuł opłaty „KONKURS KOT”. Wpłatę należy dokonać do dnia 15.05.2021r.

 

 

do pobrania:

regulamin, metryczka pracy, zgody

 

kot biennale

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 4.09.2021

Nagrody: TAK

Przedział wiekowy: 7-24 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny