Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XII KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „Z przyrodą za pan brat – Ptaki cudaki”

XII KONKURS
TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"Z przyrodą za pan brat”

1/ Organizatorzy:
Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” Społeczny Komitet przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Oświęcimiu
Specjalny  Ośrodek  Szkolno – Wychowawczy  w  Oświęcimiu

2/ Cele konkursu:
- wspieranie rozwoju twórczości plastycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- wyzwalanie wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej satysfakcji, radości płynącej z aktu tworzenia,
- popularyzacja działań plastycznych inspirowanych światem przyrody, wyobraźnią, chęcią tworzenia,
- prezentowanie prac na wystawie pokonkursowej, tworzenie klimatu życzliwości i tolerancji.

3/ Tematyka prac: „Ptaki cudaki”

4/ Warunki udziału:
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 6 do 25 lat.
Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę wykonaną techniką dowolną (oprócz malarstwa na szkle i prac przestrzennych).
Format pracy: A-3. Prace oprawione, zniszczone nie będą oceniane. Prace niezgodne z regulaminem nie będą rozpatrywane.
Zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów ze szkoły (placówki).
Każda praca powinna posiadać przyklejone z tyłu pracy: zgodę na udział  w konkursie, przetwarzanie danych osobowych (zał. 1).
Prace nadesłane na konkurs muszą być opisane na odwrocie drukowanym pismem:
/imię i nazwisko autora, wiek, w miarę szczegółowa informacja o rodzaju i stopniu niepełnosprawności, adres placówki, telefon, imię i nazwisko opiekuna artystycznego/.

5/ Termin nadsyłania prac:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przekazać lub przesłać do dnia 27.05.2019 roku na adres:

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
ul. Obozowa 40
32 - 600 Oświęcim

6/ Ocena prac:
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa przyznając nagrody, wyróżnienia
i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Komisja oceni prace biorąc pod uwagę wartości artystyczne, inwencję twórczą i wrażliwość autora, rodzaj
i stopień niepełnosprawności oraz wiek:

I grupa od 6 do 10 lat
II grupa od 11 do 14 lat
III grupa od 15 do 18 lat
IV grupa od 19 do 25 lat

7/ Ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czasie    uroczystego otwarcia  wystawy,
o której laureaci zostaną  powiadomieni telefonicznie lub odrębnym pismem.
W razie nieobecności na uroczystym rozstrzygnięciu organizator nie przesyła nagród.

8/ Uwagi końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Prace przechodzą na własność organizatora.


Sekretariat czynny w godz. od 700 do 1500
tel. (033) 8430171     mail: soswobozowa40@o2.pl
Organizatorzy: mgr Beata Kiszczak, mgr Beata Bajorska-Raj, mgr Iwona Rybarz,
mgr Patrycja Studzińska.

Regulamin oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 6-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny