Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Kreatywne Zabrze”

Rusza XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „KREATYWNE ZABRZE”, w tym roku o temacie „Moment”. Konkurs  odbywać się będzie w dwóch kategoriach: pierwsza dla osób pełnoletnich oraz druga dla osób niepełnoletnich. Czekamy na ciekawe fotografie ukazujące magiczne chwile zatrzymane w kadrze.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach do wyboru:
– kategoria I – dla osób pełnoletnich
– kategoria II – dla osób niepełnoletnich

Tytuł konkursu: XII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Kreatywne Zabrze – „Moment”.
Uczestnicy zgłaszają do Konkursu prace odpowiadające podanemu tematowi oraz wybranej kategorii.

Warunki techniczne:
Zdjęcia powinny być wywołane na papierze o formacie 21x30cm +/- 2cm oraz dostarczone w formie elektronicznej na podpisanej (imię i nazwisko, wybrana kategoria) płycie CD/DVD (jpg, tiff). Każdy plik na płycie powinien zostać opisany imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy oraz wybraną kategorią. Dłuższy bok minimum 2500 pikseli (odpowiednik dla boku 21cm 300 dpi). Niedostarczenie jednej z form pracy konkursowej powoduje dyskwalifikację pracy i wykluczenie Uczestnika z dalszego udziału w Konkursie.

UWAGA: w związku z panującą pandemią Organizatorzy konkursu dopuszczają zgłaszanie prac w formie elektronicznej. Można zatem zgłaszać prace konkursowe bez wydruków, tylko pliki + formularz zgłoszeniowy. Należy je dostarczyć na adres e-mail: kontakt@mok.art.pl, bądź poprzez platformę do transferu i udostępniania plików, również jako odbiorcę podając wyżej wymieniony adres e-mail.

(tj. bez wydruków, tylko pliki + formularz zgłoszeniowy – dostarczone na adres e-mail: kontakt@mok.art.pl, bądź poprzez platformę do transferu i udostępniania plików, również jako odbiorcę podając wyżej wymieniony adres e-mail).

Każdy z Uczestników Konkursu może przesłać od 1 do 3 fotografii, które będą oceniane indywidualnie (nie jako cykl). W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż 3 zdjęć Jury nie będzie oceniało żadnego zdjęcia, zaś dany Uczestnik zostanie wykluczony
z udziału w Konkursie.

Nie zezwala się stosowania fotomontaży i/lub kolaży, polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia. Nie będą również akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej.

Każda fotografia powinna zostać opisana drukowanymi literami na odwrocie wg schematu stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu, tj. imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, wybraną kategorią oraz miejscem wykonania fotografii.

Prace konkursowe powinny być dostarczone osobiście lub listownie (w usztywnionej kopercie) do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a, z dopiskiem – „Kreatywne Zabrze 2020”, do dnia 17 lipca 2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora). Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesłanych pocztą.

W przypadku gdy zorganizowanie wernisażu wystawy w dniu 14 września 2020 r. w Galerii MOK nie będzie możliwe, prezentacja prac Uczestników wraz z wyłonieniem Laureatów odbędzie się w wersji on-line.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

Więcej informacji - w tym pełen regulamin konkursu - znajdują się na stronie konkursu

 

Kreatywne_Zabrze_baner_duży
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny