Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Śladami Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”

UWAGA- ZMIANA!

W związku z pandemią koronawirusa, XII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt. Śladami Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego” zostaje przedłużony do dnia 30 września 2020 roku. O dacie rozstrzygnięcia konkursu i wynikach poinformujemy na stronie szkoły. Nadal serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

 

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
"Śladami Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego"


Tradycyjnie zapraszamy Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  z terenu całej Polski do udziału w cyklicznym konkursie  fotograficznym,  tym razem inspirowanym słowami Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie

Cele konkursu:

  • Ukazanie w obiektywie miejsc związanych z życiem i służbą Panu Bogu oraz Narodowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  • Uchwycenie w kadrze miejsc pamięci i hołdu poświęconych Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu in.  pomniki, szkoły, uczelnie, ulice, skwery oraz wydarzenia…

  • Rozwijanie kreatywności twórczej uczniów oraz zainteresowań fotograficznych.


Organizatorem konkursu jest ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek, tel. 601 473 404. Koordynator  konkursu:  mgr Bożena Sobierajska.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Polski.  Każdy z Autorów może nadesłać od 1 do 5 fotografii.

Format   zgłaszanych zdjęć – A4  oraz  nagrane zdjęcie na nośniku CD. Prace należy przesłać na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły. Przystąpienie do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie zdjęć i ich ekspozycję na wystawach pokonkursowych. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia tj. 21.11.2019 roku. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 10 maja 2020r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w ostatnim tygodniu maja 2020r.
Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie uroczystego podsumowania, informacja  zostanie umieszczona na stronie szkoły http://www.zskdlugosz.pl.

Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie imię, nazwisko autora zdjęć, wiek,  imię i nazwisko opiekuna, nr tel., adres szkoły, kolejny nr fotografii oraz dołączyć metryczkę pracy konkursowej, w której należ zamieścić informację o miejscu, obiekcie, wydarzeniu, które przedstawia fotografia  w (zał.)

Oceny zdjęć dokona profesjonalna Kapituła Konkursowa powołana przez organizatora. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne. Organizator przewiduje nagrody. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs.

 

do pobrania ze strony Organizatora:

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 29.05.2020

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny