Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ nt „MY JESTEŚMY RADOŚCIĄ” – PTAKI CUDAKI

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają uczniów klas I, II i III szkoły podstawowej.
Temat tegorocznej edycji: „PTAKI CUDAKI”.
Technika wykonywania prac plastycznych: malarstwo, pastel, grafika i inne płaskie techniki barwne.
Format prac plastycznych: A3
Forma prac literackich: wiersz, rymowanka

Termin nadsyłania prac 30.04.2021 r.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę w danej kategorii.

Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć deklarację uczestnictwa,  zgodę rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu).

adres Organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 3  im. Janusza Korczaka w Słupsk
ul. Banacha 5
76-200 Słupsk

tel./fax (059) 843-19-10
e-mail: sp3slupsk@wp.pl
www.sp3slupsk.pl

 

do pobrania:

regulamin, metryczka, zgody

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2021

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: kl. I-III szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki