Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Mój Anioł”

Organizatorzy XII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego
„Mój Anioł” serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie.

ORGANIZATOR
Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie.
Stowarzyszenie Przyjaciół MDK „Dzieci z pasją”.

TEMAT
Tematyka prac powinna być związana z aniołami, z ich działalnością w życiu człowieka oraz z różnymi zadaniami jakie mają do spełnienia. Tematyka prac może być także potraktowana bardziej subiektywnie, dotyczyć osobistych skojarzeń i refleksji wywołanych określeniem „Mój Anioł”.
W obecnym czasie, trudnym dla społeczeństwa ze względu na różnorodne stany zagrożenia zdrowia, również psychicznego, zachęcamy do zwrócenie uwagi na właściwe postawy społeczne i obywatelskie każdego człowieka, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, a także ukazania wysoce moralnych postaw godnych naśladowania. Niech twórczość artystyczna młodych ludzi będzie odzwierciedleniem ich wrażliwości na prawdę, dobro i piękno w otaczającym nas świecie.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 10 listopada 2023 r.

KATEGORIA PLASTYCZNA
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz dzieci oddziałów przedszkolnych i innych placówek oświatowych i kulturalnych, w wieku 4-19 lat.
Techniki płaskie: malarstwo, rysunek barwny, collage –format A3 lub A2, formy przestrzenne – nie większe niż 50 cm x 50 cm x 50 cm, prace trwałe - odporne na zniszczenie w transporcie
i przechowywaniu.
Na odwrocie każdej pracy powinna być trwale umocowana karta zgłoszeniowa wg wzoru (załącznik do regulaminu).

Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw, tel. 082 576 20 97,
z dopiskiem Konkurs Plastyczny Mój Anioł

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione w 5 grupach wiekowych:
przedszkola (4-6 lat), klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasy VII – VIII i szkoły ponadpodstawowe.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz konkursu:
Agnieszka Żuk-Słabek – tel.606 625 157

KATEGORIA LITERACKA
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
Prace przesyłane na konkurs będą rozpatrywane w dwóch kategoriach:
a. proza
b. poezja

Prace przesłane na konkurs będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
a. uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV
b. uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII
c. uczniowie szkół ponadpodstawowych

Każdy uczestnik może złożyć:
a. w kategorii proza jedną pracę o objętości maksimum 3 strony ( Word, czcionka Calibri,
rozmiar 12),
b. w kategorii poezja maksimum 2 wiersze,
c. w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie nie zgłaszane w innych konkursach.

Prace muszą być dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2023 r. w postaci
wydruku wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową wg wzoru (załącznik do regulaminu) na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw, tel. 082 576 20 97
z dopiskiem Konkurs Literacki Mój Anioł
oraz w wersji elektronicznej o objętości maksimum 3 strony ( Word, czcionka Calibri, na adres:
pracownia.teatralna@mdk-krasnystaw.pl. W tytule proszę podać Konkurs Literacki Mój Anioł,
a w załączniku prace wraz z danymi autora.
Brak jednej z form dostarczenia pracy dyskwalifikuje ją.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz konkursu:
Sebastian Jakimiuk - tel. 608 022 881


 

do pobrania ze strony konkursu:

Regulamin Mój anioł 2023

Karta zgłoszenia Mój anioł 2023

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 4-19 lat konkurs plastyczny, 7-19 konkurs literacki

Region: woj. lubelskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny