Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „PRZYRODA W KOLORACH 2023″

XIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PRZYRODA W KOLORACH 2023 jest adresowany do dzieci  i młodzieży w wieku 3 -25 lat.Organizatorem konkursu jest MDK Grunwaldzka 5 w Krakowie.
Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (nie można nadsyłać prac zbiorowych). Maksymalna ilość nadesłanych prac z placówki - 5. Można też zgłaszać prace indywidualnie.

Tematyka konkursu: w tej edycji to koniowate :) Inspiracją do wykonania pracy plastycznej mogą być wszelkie ssaki nieparzystokopytne z rodziny koniowatych.

Technika i format prac - dowolna technika plastyczna: malarstwo, rysunek, ceramika, collage, forma przestrzenna, technika własna, fotografia i inne,
Format prac jest dowolny.

Jury powołane przez Organizatora przyzna: Grand Prix, I, II, III miejsca, wyróżnienia  w kategoriach wiekowych i poszczególnych technikach plastycznych oraz dokona kwalifikacji prac do wystawy. Nagrodami w konkursie są statuetki, nagrody rzeczowe, albumy oraz okolicznościowe upominki. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, natomiast wyróżnieni i zakwalifikowani do wystawy  -  dyplomy.

Termin nadsyłania prac:  15 grudnia  2023 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).
Wyniki konkursu 30 grudnia na stronie Organizatora konkursu.

Dodatkowe informacje: tel. +48 12 411 67 03 oraz na stronie www.mdkgrunwaldzka5.pl;
e-mail: mdkgrunwaldzka@poczta.fm

Adres Organizatora:

Młodzieżowy Dom Kultury, Polska, PL – 31 - 526 Kraków, ul. Grunwaldzka 5

 

do pobrania:

Przyroda w Kolorach 2023 regulamin

 

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30 grudnia

Nagrody: Grand Prix, wyróżnienia

Przedział wiekowy: 3-25 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki