Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Zamyślenie nad cudownością świata”

Tradycyjnie zapraszamy do udziału w XIII  Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt. "Zamyślenie nad cudownością świata". Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Polski.

Tegoroczna edycja Konkursu inspirowana jest miniaturami poetyckimi Ks. Janusza Pasierba. Honorowy Patronat nad Konkursem objął Jego Ekscelencja Ks. Bp. Wiesław Alojzy Mering i Pani Poseł Joanna Borowiak.


Cele konkursu:

  • Ukazanie w obiektywie obrazu inspirowanego wybraną miniaturą poetycką ks. Janusza Pasierba  

  • Rozwijanie kreatywności twórczej uczniów oraz zainteresowań fotograficznych


 

Warunki konkursu:

Każdy z Autorów może nadesłać od 1 do 5 fotografii

Praca fotograficzna powinna być odniesieniem do miniatury poetyckiej ks. Janusza St. Pasierba, które są zamieszczone w zał. nr 1

Format   zgłaszanych zdjęć – A 4  oraz  nagrane zdjęcie na nośniku CD

Prace należy przesłać na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły:

ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku
ul. Łęgska 26
87-800 Włocławek

Przystąpienie do konkursu jest  jednocześnie wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie zdjęć i ich ekspozycję na wystawach pokonkursowych.

Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia tj. 22.04.2021 roku

Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 30 września 2021r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugim tygodniu października  2021 r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie uroczystego podsumowania, informacja  zostanie umieszczona na stronie szkoły http://www.zskdlugosz.pl

Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: imię, nazwisko autora zdjęć, wiek,  imię i nazwisko opiekuna tel. adres szkoły nr fotografii i nr miniatury poetyckiej zgodnie z numeracją zał. nr 1, oraz dołączyć wypełnioną  metryczkę pracy konkursowej (zał. nr 2), w której należ zamieścić treść   miniatury poetyckiej do której  przypisano  fotografię z zał. nr1

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie Konkursu i załącznikach. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie OrganizatoraSerdecznie zapraszamy

Bożena Sobierajska- autor i koordynator Konkursu
do pobrania:

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: pażdziernik 2021

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny