Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Przemocy mówię NIE”

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza dzieci i młodzież - uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami
z województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym.

Warunki konkursu:
•    technika dowolna – malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa;
•    prace muszą zawierać wyraźną realizację hasła: „Przemocy mówię NIE”;
•    uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę;
•    do pracy (na jej odwrocie) należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko autora, kategorię, nazwę reprezentowanej placówki, imię i nazwisko nauczyciela oraz telefon kontaktowy, a także podpisane klauzule stanowiące  załącznik do niniejszego regulaminu;
•    ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i obostrzenia prace na Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Przemocy mówię NIE” - Zamość 2021 mogą być przesyłane przez osoby indywidualne;

Kategorie wiekowe:
•    Kategoria I -  uczniowie szkół podstawowych  - klasy 4 - 5
•    Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych  - klasy 6 - 8
•    Kategoria III - uczniowie szkół ponadpodstawowych
•    Kategoria IV- wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami do 12 roku życia
•    Kategoria V-wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, a także innych środków zajmujących się edukacją
i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami powyżej 12 roku życia

Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu wraz z wymaganymi regulaminem klauzulami/ oświadczeniami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość

w terminie do 16 kwietnia 2021 roku.

Nagrody:
Przewidziano  dyplomy i nagrody indywidualne w każdej kategorii.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin, oświadczenia

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: dyplomy i nagrody indywidualne

Przedział wiekowy: Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej

Region: woj. lubelskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny