Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIII Wojewódzkie Spotkania Taneczne „MARCE DANCE” Krasnystaw 2023

Organizatorem Spotkań jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie oraz ,,Dzieci z Pasją ” Stowarzyszenie Przyjaciół MDK.

CELE SPOTKAŃ


 • Prezentacja tańca jako pasji, cyklicznej twórczej pracy oraz formy wyrazu artystycznego dzieci i młodzieży.

 • Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z młodymi tancerzami.

 • Nawiązywanie kontaktów dzieci i młodzieży pasjonujących się tańcem.

 • Popularyzacja dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.

 • Integracja środowisk upowszechniających kulturę taneczną.


ZASADY UCZESTNICTWA

 • Konkurs skierowany jest do zespołów z województwa lubelskiego.

 • W przeglądzie biorą udział amatorskie zespoły i grupy taneczne, prezentujące się w szeroko pojętym tańcu scenicznym ( jazz/modern, taniec współczesny, inscenizacja taneczna, teatr tańca, show dance) oraz tańcu nowoczesnym (hip-hop, disco - dance, break- dance)  z wyłączeniem zespołów tańca ludowego i towarzyskiego. • Uczestnik może być członkiem wyłącznie jednego zespołu.

 • Dana placówka może wytypować max. 4 zespoły.

 • Grupa prezentuje się w czasie nie przekraczającym 6 min.

 • Każdy zespół prezentuje 1 układ taneczny.

 • W spotkaniach mogą wziąć udział zespoły różnych form tanecznych w następujących kategoriach:


Kategoria taneczna

 1. Formy sceniczne: ( taniec współczesny, inscenizacja taneczna, teatr tańca, jazz/modern)

 2.   Taniec nowoczesny: (hip-hop, disco dance, break- dance)    


      Kategoria wiekowa

 1. kategoria do 11 lat (roczniki od 2012)

 2. kategoria 12-15 lat (roczniki od 2008 do 2011)

 3. kategoria powyżej 16 lat ( roczniki do 2007)


O kwalifikacji do danej kategorii  wiekowej decyduje średnia wieku uczestników.


 • Każdy zespół należy zgłosić na oddzielnej karcie. Deklaracja uczestnictwa jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu spotkań.


Kartę zgłoszenia do udziału w przeglądzie należy dostarczyć do 12 marca 2023 r.  na adres: marcedancemdk@gmail.com   lub faxem 82 576 20 97.

 AKREDYTACJA

 • Koszt akredytacji wynosi 15 zł od członka zespołu.


Akredytację proszę wpłacić kwotą łączną za cały zespół.

 • Aby otrzymać fakturę za akredytację, należy w karcie zgłoszenia podać dane do faktury.

 • Akredytację należy wpłacić nie później niż do 10 marca 2023 r., na konto:


22 8200 0008 2001 0023 3554 0001 (w tytule: akredytacja – nazwa zespołu)

 • Terminowa wpłata jest warunkiem uczestnictwa w spotkaniach.

 • W przypadku rezygnacji zespołu z udziału w konkursie akredytacja nie podlega zwrotowi.

 • W przypadku odwołania imprezy przez organizatora akredytacja zostanie zwrócona.


Kryteria oceny jury: dobór repertuaru , opracowanie choreograficzne, technika wykonania, dostosowanie choreografii do wieku i możliwości tancerzy,  ogólny wyraz artystyczny i walory wychowawcze prezentacji.

Dodatkowych informacji udziela
Młodzieżowy Dom Kultury
22-300 Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 5A
Tel ./fax (82) 576 20 97 ( 8.00 - 15.00)
Koordynator konkursu:
Marzena Darmochwał  tel.  667 357 655

do pobrania ze strony Organizatora:

REGULAMIN MARCE DANCE  2023

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: Grand Prix oraz nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii

Przedział wiekowy: dzieci i młodzież

Region: woj. lubelskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: grupowy