Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIV DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „… i mój świat się zatrzymał …”

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych oraz  innych  placówek oświatowych i kulturalnych województwa dolnośląskiego(dopuszczane są prace spoza województwa).

Obowiązywać będą trzy kategorie wiekowe:
kategoria I –klasy IV-VI szkół podstawowych
kategoria II –klasy VII-VIII szkół podstawowych
kategoria III –szkoły ponadpodstawowe

Każda  szkoła  (placówka)  po  przeprowadzeniu  wstępnej  weryfikacji  może  nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych (przyjmowane są również prace indywidualne)  :
nie publikowane wcześniej;
tematyka prac (epickich lub poetyckich) związana z  podtytułem konkursu: „... i mój świat się zatrzymał ...” (interpretacja tematu jest dowolna),
podpisane pseudonimem  i z oznaczoną kategorią wiekową;
prace epickie nie dłuższe niż 3strony A4;
napisane  czcionką 12  Times  New  Roman-bez  ozdabiania  tekstu  (organizatorzy proszą by  nie nadsyłać prac pisanych odręcznie).

Do  tekstów  należy  dołączyć  zaklejoną  kopertę  podpisaną  pseudonimem  autora i kategoria wiekową, w której znajdą się następujące informacje:
imię (imiona) i nazwisko autora
dokładny adres z telefonem kontaktowym
wiek: kategoria I, II, III
szkoła (placówka), którą reprezentuje autor*
imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) prowadzącego*
płytę CD ze skopiowaną pracą konkursową
zgodę rodziców na uczestnictwo dziecka w konkursie(zał. 2)

Teksty konkursowe należy dostarczyć na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
Ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a
59-300 Lubin

TERMINY:
Termin składania tekstów: do 4.12.2020r.
Informacje o laureatach oraz terminie rozstrzygnięcia konkursu ogłoszone zostaną  na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie: www.mdk-lubin.pl

 

 

do pobrania ze strony Organizatora:

regulamin, informacje RODO, zgoda rodzica/opiekuna

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 10-19 lat

Region: woj. dolnośląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny