Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wiara w obiektywie”

XIV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wiara w obiektywie”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt. wiara w obiektywie inspirowanym słowami Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Potrzeba nam wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi”.  Honorowy Patronat nad Konkursem objęli: J.E. Ks. Bp. Krzysztof Wętkowski, Pani Poseł na Sejm RP dr Joanna Borowiak.

Celem Konkursu jest: ukazanie w obiektywie obrazu wiary we wszystkich jej przejawach, architektury - kaplic, kościołów, kapliczek przydrożnych, praktyk religijnych i wielu innych. Rozwijanie kreatywności twórczej uczniów oraz zainteresowań fotograficznych.  Każdy z autorów może nadesłać od 1 do 5 fotografii, praca powinna być odniesieniem do tematu konkursu.  Format zdjęć A4  oraz nagrane zdjęcie na CD lub innym nośniku.  Konkurs rozpoczyna się z dniem 22.04.2022 roku i trwa do 30 września 2022roku. Zgłoszone do konkursu prace należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko, wiek, imię i nazwisko opiekuna , nr fot. Oraz dołączyć wypełniona metryczkę pracy konkursowej. Oceny fotografii dokona profesjonalna Kapituła Konkursowa.

 

Regulamin konkursu 1. Organizatorem konkursu jest ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku, ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek, tel. 601 473 404, http://www.zskdlugosz.pl

 2. Pomysłodawca, koordynator konkursu: mgr Bożena Sobierajska

 3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Polski.

 4. Każdy z Autorów może nadesłać od 1 do 5 fotografii

 5. Praca fotograficzna powinna być odniesieniem  do tematu Konkursu.

 6. Format zgłaszanych zdjęć – A4 oraz nagrane zdjęcie na nośniku CD

 7. Prace należy przesłać na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły (- ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku dop. konkursydladzieci).

 8. Przystąpienie do konkursu jest  jednocześnie wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie zdjęć i ich ekspozycję na wystawach pokonkursowych.

 9. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia tj. 22.04.2022 roku.

 10. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 30 września 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2022r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie uroczystego podsumowania, informacja  zostanie umieszczona na stronie szkoły https://www.zskdlugosz.pl

 11. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: imię, nazwisko autora zdjęć, wiek,  imię i nazwisko opiekuna tel. adres szkoły nr fotografii, oraz dołączyć wypełnioną  metryczkę pracy konkursowej (zał. Nr1).

 12. Oceny zdjęć dokona profesjonalna Kapituła Konkursowa  powołana przez organizatora. Decyzje Kapituły Konkursowej  są ostateczne.

 13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń.

 14. Organizator przewiduje nagrody.

 15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

 16. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

 17. Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs.


 

 

W załączeniu Metryczka pracy konkursowej

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: październik 2022 r.

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny