Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Okno”

Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie, Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie oraz Port Poetycki w Chorzowie zapraszają na XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki "Okno"!

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. Na adres organizatora należy przesłać własne prace w czterech egzemplarzach:

  • trzy utwory poetyckie i/lub

  • jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu,


 

1. Tematyka prac jest dowolna.
2. Prace muszą być pracami własnymi.

Prace należy przesłać do 31 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13
41-500 Chorzów

(z dopiskiem KONKURS LITERACKI „OKNO”)

 

Prace będą oceniane w dwóch przedziałach wiekowych:
- uczniowie urodzeni w latach (2004-2007),
- uczniowie urodzeni w latach (2008-2010).

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe w każdej grupie wiekowej, dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy, a także I, II i III miejsca w dziedzinie poezji oraz ewentualne wyróżnienia.

 

Więcej informacji oraz regulamin do pobrania pod tym adresem.

 

Zapraszamy!
Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

Okno.jpg
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu - 19.05.2020

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 10-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny