Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. „Świat w czasie pandemii”

     XIV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. „Świat w czasie pandemii”.

Szkoła Podstawowa nr 34 w Gdyni ma zaszczyt zaprosić uczniów i nauczycieli pomorskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w  XIV Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pt. „Mieszkańcy Ziemi” pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdyni.

Celem konkursu jest przedstawienie na fotografii zmieniającej się, we współczesnym świecie, rzeczywistości społeczno- kulturowej: konieczności utrzymania reżimu sanitarnego ze szczególnym uwzględnieniem konieczności używania masek i rękawic ochronnych oraz płynów do dezynfekcji, wyludnienie miast i miejsc użyteczności publicznej, kwarantanny, zamknięcie się ludzi w domach i sposoby spędzania przez nich wolnego czasu, rozwój nowych zainteresowań, praca zdalna i zdalne nauczanie, rozwój kontaktów interpersonalnych poprzez technologie informatyczne.

Tęsknota i afirmacja przyrodą i naturą, w tym: dostrzeganie współczesnych problemów stanowiących zagrożenie  dla świata fauny i flory; uchwycenie jej piękna i niezwykłości. Przedstawienie na fotografii codziennych, interesujących lub zaskakujących wydarzeń z życia człowieka czasów pandemii  oraz otaczającego go świata kultury, polityki, nauki i techniki lub sztuki.

Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach:

           I grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy IV – VI,
           II grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy VII – VIII,
           III grupa- uczniowie szkół ponadpodstawowych,
           IV grupa – nauczyciele wszystkich typów placówek oświatowych.

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie formatu A4, czarno- białe lub kolorowe wykonane w ciągu ostatniego roku, które oceni profesjonalne jury składające się z trójmiejskich fotografików i fotoreporterów.

Prace należy opisać i przesłać z załącznikiem  na adres organizatora konkursu do 26 lutego 2021 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 16 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej SP 34 w Gdyni. Na zwycięzców czekają cenne nagrody, m.in. sprzęt fotograficzny i komputerowy oraz karty podarunkowe ufundowane jak co roku przez Wojewodę Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha, posłów RP, prof. Edmunda Wittbrodta, Urząd Miasta Gdyni, Radę Dzielnicy Redłowo, ZNP, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Radę Rodziców SP 34 w Gdyni.

Od 2019r. konkurs wpisywany jest na kuratoryjną listę zawodów artystycznych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za które laureatom I, II i III miejsca (najpierw w etapie powiatowym, a następnie wojewódzkim) przyznawane są dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej szkoły www.sp34gdynia.pl w zakładce „szkoła” - „konkurs fotograficzny”.

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Cylkowskiego 5
81-465 Gdynia

tel. 58 6221434
sekretariat@sp34gdynia.pl

 

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Regulamin

załącznik do regulaminu - karta zgłoszenia

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 16 kwietnia 2021 r.

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: od 9 roku życia

Region: woj. pomorskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny