Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój” 2020 – online

Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój” jest zaproszeniem skierowanym do dzieci i młodzieży do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości, w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka – niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.

W tym roku z uwagi na pandemię zasady konkursu zmieniają się o tyle, że zgłoszenia prac wyłącznie online.

Zgłoszenia prac do 31 lipca 2020 roku.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat, prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat

Zasady uczestnictwa:
1. Hasło konkursu: „Darujmy światu pokój”.
2. Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat.
Prace indywidualnych autorów. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
3. Ilość i format prac: maksymalnie 2 prace jednego autora w formacie A3 (42 x 29,7 cm). Prace nie mogą być podklejane ani oprawione.
4. Technika: malarstwo, pastel, rysunek, grafika oraz dowolne techniki płaskie, z wyłączeniem batiku i malarstwa na szkle.

darujmy swiatu pokój

Prace przyjmowane będą w wersji elektronicznej do 31 lipca 2020 roku
(skan lub zdjęcie, jpg, minimum 1MB, plik podpisany imieniem i nazwiskiem), w tytule
maila proszę wpisać nazwę konkursu, w treści maila powinny się znaleźć dane autora: imię
i nazwisko, wiek, klasa, adres autora lub adres placówki przesyłającej prace oraz mail
kontaktowy: magda.prochowska@ock.org.pl

Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej OCK:
www.ock.org.pl
Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie Oświęcimskiego Centrum
Kultury.
O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni mailem.

Komisarz konkursu: Magdalena Prochowska
Oświęcimskie Centrum Kultury, tel. (33) 842 25 75, 842 44 61, 842 44 63,
e-mail: magda.prochowska@ock.org.pl

 

do pobrania ze strony organizatora: Regulamin konkursu

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody, wyróżnienia, kwalifikacje do wystawy

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny