Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY „TĘCZOWY KALENDARZ”

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach zaprasza młodych twórców  do
udziału w dziewiętnastej edycji konkursu plastycznego, którego ideą  jest stworzenie  kalendarza  ilustrowanego pracami dzieci.

Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży,
- poszukiwanie twórczych rozwiązań,
- rozwijanie umiejętności przeżywania i dostrzegania piękna przyrody,
- wyrażanie kolorem atmosfery i specyfiki danej pory roku,
- stworzenie możliwości prezentacji swoich prac grupie uzdolnionych
twórców z kraju i zagranicy.
- wydanie kalendarza ilustrowanego pracami nagrodzonymi w
konkursie.

Tematyka prac:
Marzenia,  przygody  i  przeżycia  związane  ze  zmianami  pór  roku
przedstawione za pomocą plastycznych środków wyrazu. Praca powinna być
ilustracją jednego z dwunastu miesięcy roku.
Prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu.
Nie umieszczamy na pracach napisów i kalendarium!

Technika wykonania prac:
- malarstwo (z wyłączeniem malarstwa na szkle oraz batiku i fotografii)
- pastel (uwaga, Organizatorzy proszą, by zabezpieczać fiksatywą prace wykonane techniką pasteli suchej).
- inne płaskie i trwałe techniki malarskie, rysunkowe, graficzne - barwne.

Format:  
- A3 (42 x 29,7 cm) lub A2 (42 x 59,4cm) – w układzie poziomym!

Organizatorzy proszą, by nie rolować oraz nie oprawiać prac w ramki oraz aby precyzyjnie przestrzegać wyznaczonych regulaminem formatów prac.

Prace na konkurs można zgłaszać przez instytucje oraz indywidualnie.

Wiek uczestników:
- dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat.

Podział nagród:
- 13 nagród specjalnych (reprodukcja pracy w kalendarzu na rok 2022),
- 10 nagród,
- wyróżnienia przez kwalifikację do wystawy.

Opis prac według wzoru:

Imię i nazwisko autora:
Wiek:
Adres placówki (kraj):/zamieszkania:
Telefon placówki,  e-mail:/kontaktowy:
Imię i nazwisko nauczyciela:

Termin nadsyłania prac do 5.11.2021 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
43-100 Tychy, ul. Elfów 56

tel. (32) 227 31 10
e-mail: mdk2@oswiata.tychy.pl
www.mdk2tychy.pl

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej MDK 2 w Tychach w listopadzie 2021 r.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin Tęczowego Kalendarza 2022 oraz zgoda rodzica/ nauczyciela na udział dziecka w konkursie 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody, nagrody specjalne, wyróżnienia

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny