Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY im. Jana Bułhaka „Pejzaże wokół mojego miasta”

Organizatorem Konkursu jest Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.

Konkurs przeznaczony jest dla amatorów fotografii w wieku do 21 lat i rozgrywany jest w dwóch kategoriach:
-I kategoria –do 16 lat,
-II kategoria –od 17 do 21 lat.

Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 prace w  dowolnej  technice fotograficznej (serie zdjęć będą traktowane jako całość). Prace zgłaszane na konkurs muszą być związane z tematem przyrody i pejzażem regionu, z którego pochodzi autor zdjęć.

W celu zgłoszenia udziału w Konkursie należy:
- wypełnić formularz zgłoszeniowy (on-line),
- przesłać Organizatorowi prace w formie odbitek pocztą tradycyjną,
- przesłać Organizatorowi kopie prac w formie elektronicznej.

Prace w formie odbitek muszą spełniać następujące kryteria:
- Organizator dopuszcza do Konkursu wyłącznie prace w formie  czarno-białych lub barwnych odbitek na papierze światłoczułym w formacie:-czarno-białe: od 13 x 18 cm do 30 x 40 cm,-barwne: od 15 x 21 cm do 24 x 30 cm.
- Prace  należy  opisać  na  odwrocie:  imię  i  nazwisko,  tytuł  pracy  oraz  ponumerować. Odbitki należy nadsyłać na adres:

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima
94-050 Łódź, al. Wyszyńskiego 86

w  nieprzekraczalnym  terminie  do 10  września 2021r. (decyduje  data  stempla  pocztowego), z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny im. J. Bułhaka”.

Prace w formie elektronicznej muszą spełniać następujące kryteria:
- Format plików JPG  o  wymiarach  min.  1200x1600  pikseli.Pojedynczy  plik  nie  powinien  przekroczyć 15MB.
- Pliki należy nazwać według schematu: Imię_Nazwisko_numer zdjęcia. JPG (np. Anna_Kowalska_nr3.JPG).
- Pliki należy przesłać na adres: konkursbulhak@palacm.elodz.edu.plw tytule wiadomości wpisując: imię i nazwisko oraz tytuł pracy

Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej. Organizator zastrzega sobie również prawo do przyznania wyróżnień.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu

regulamin konkursu

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody dla trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej

Przedział wiekowy: do 21 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny