Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIX Wojewódzki Konkurs Twórczości „Zawsze niech będzie…”literacki, teatralny, muzyczny, taneczny, plastyczny

Wojewódzki Konkurs Twórczości „Zawsze niech będzie…” ma charakter integracyjny, adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół (ogólnodostępnych i specjalnych), placówek kulturalno- oświatowych oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa lubelskiego.

Ze względu na zalecenia i nakazy związane z Covid-19,  XIX edycja zostanie przeprowadzona w formie on-line.

Głównym założeniem organizatorów jest wcielenie w życie myśli C. Freinet′a „…starajcie się, aby dziecko zawsze miało okazję do jakiegoś sukcesu…” i umożliwienie wszystkim uczestnikom - niepełnosprawnym  i zdrowym - osiągnięcie sukcesu na miarę talentu i możliwości każdego z nich.

Konkurs przebiega w pięciu formach: plastycznej, literackiej i muzycznej, teatralnej, tanecznej, w czterech kategoriach wiekowych (kategoria I – szkoła podstawowa klasy 1-3, kategoria II – szkoła podstawowa klasy 4-6, kategoria III - szkoła podstawowa klasy 4-8, szkoły ponadgimnazjalne, kategoria IV - dzieci, młodzież, dorośli z niepełnosprawnościami.

Do każdej formy powoływana jest komisja konkursowa. Komisje konkursowe wyłaniają laureatów (I, II, III miejsce) oraz przyznają wyróżnienia. Wszystkie komisje konkursowe przygotowują protokoły z obrad komisji, które są umieszczone na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu i Stowarzyszenia na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” w Zamościu.

Jeśli sytuacja epidemiologiczna(Covid -19) ulegnie poprawie podsumowanie konkursu odbędzie się, wzorem lat ubiegłych w formie Koncertu, na który zaproszeni zostaną nagrodzeni uczestnicy, nauczyciele, opiekunowie, pod kierunkiem których, pracowali nagrodzeni. Na Koncercie laureaci prezentują swoją twórczość - nagrodzone utwory literackie oraz muzyczne, taneczne.  Przygotowana jest również wystawa pokonkursowa. Na wystawie prezentowane są nagrodzone, wyróżnione prace plastyczne, teksty literackie, a także zdjęcia laureatów formy muzycznej tanecznej, teatralnej. Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. Wystawa prezentowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz Klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego.

Ponadto zdjęcia wszystkich nagrodzonych, wyróżnionych, zakwalifikowanych do udziału w wystawie prac plastycznych, nagrodzone i wyróżnione teksty literackie, a także relacja filmowa i zdjęcia z pozostałych form konkursowych: muzycznej, tanecznej, teatralnej są zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka.www.soswzamosc.internetdsl.pl.

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 04.06.2021

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: od 6 roku życia

Region: OJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy