Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XV edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”

Zapraszamy do udziału w XV edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”.

Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół z całej Polski. Jego celem jest wzbudzenie zainteresowania historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej lub miejsc wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z miejscami zarówno upamiętnionymi, jak i nieupamiętnionymi. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX wieku.

Organizatorzy konkursu zakładają, że praca nad projektami stworzy uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz ich prezentacji w interesującej i nowatorskiej formie. Dla nauczycieli przedsięwzięcie może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania prac konkursowych znajdują się w regulaminie.

Projekty wraz ze sprawozdaniem, oświadczeniem i wypełnionym komputerowo formularzem zgłoszenia należy nadsyłać do 5 kwietnia 2023 r. na adres mailowy: konkursnaprojekt@cmjw.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi 2 czerwca 2023 r. Z przyczyn niezależnych od organizatorów termin ogłoszenia wyników może ulec zmianie.

Wszelkich informacji o konkursie udzielają dr Ewelina Klimczak oraz mgr Michał Jakubik z Działu Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, mail konkursnaprojekt@cmjw.pl, tel./fax 77 434 34 75.

Zachęcamy do udziału!
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu: 

cmjw_plakatoIh6n6qrr2iZqriaaZc.jpg
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 2 czerwca 2023 r.

Nagrody: Komisja Konkursowa przyzna autorom najlepszych projektów trzy nagrody główne i co najmniej jedno wyróżnienie o łącznej wartości ok. 10 tysięcy złotych.

Przedział wiekowy: Uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół w Polsce.

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy