Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Najdostojniejsza Królowo świata i nasza”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt. „Najdostojniejsza Królowo świata i nasza” inspirowanym słowami Patrona szkoły ks. Jana Długosza.

Celem Konkursu jest: ukazanie w obiektywie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej  we wszystkich jej przejawach: nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej; architektury - kościołów, kaplic pod Jej wezwaniem, kapliczek przydrożnych, praktyk religijnych i wielu innych. Uchwycenia w obiektywie piękna Czarnej Madonny oraz miejsc Jej poświęconych. Rozwijanie kreatywności twórczej uczniów oraz zainteresowań fotograficznych.

Każdy z autorów może nadesłać od 1 do 5 fotografii, praca powinna być odniesieniem do tematu konkursu.

Format zdjęć A4  oraz nagrane zdjęcie na CD lub innym nośniku.

Konkurs rozpoczyna się z dniem 05.06.2023 roku i trwa do 20.03.2024 roku.

Zgłoszone do konkursu prace należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko, wiek, imię i nazwisko opiekuna , nr fot.  miejsce wykonania fot. z krótkim opisem oraz dołączyć wypełnioną metryczkę pracy konkursowej.

Oceny fotografii dokona profesjonalna Kapituła Konkursowa.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2024roku. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie uroczystego podsumowania, informacja zostanie umieszczona na stronie szkoły http://www.zskdlugosz.pl

 

do pobrania:

XV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

Zalącznik-nr-1-Metryczka-pracy-Konkursowej

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny