Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Z PĘDZLEM PRZEZ ŚWIAT – PIEŚNIĄ MALOWANE”

POWSZECHNA GLOBALIZACJA SPRAWIŁA, ŻE LUDZIE Z RÓŻNYCH STRON
ŚWIATA STALI SIĘ BLISKIMI SĄSIADAMI. MAMY NADZIEJĘ ŻE DZIĘKI KONKURSOWI
UDA NAM SIĘ DOSTRZEC TO CO NAS ŁĄCZY.
TYM RAZEM ZACHĘCAMY, ŻEBY POPRZEZ SWOJE DZIEŁO ZILUSTROWAĆ PIEŚŃ.
KAŻDY REGION ŚWIATA POSIADA W SWOJEJ TRADYCJI CHARAKTERYSTYCZNE
OPOWIEŚCI ŚPIEWANE PRZEZ PIEŚNIARZY. OPOWIADAJĄ ONE O ZWYCZAJACH,
OBRZĘDACH KONKRETNEGO NARODU. WYRAŻAJĄ TEŻ EMOCJE, UCZUCIA
I PORUSZAJĄ SERCE.
CHROŃ KULTURĘ, POZNAJ JĄ, DOCEŃ JEJ ODMIENNOŚĆ.
Spróbuj spojrzeć na NIĄ poprzez pryzmat TRADYCJI I PIEŚNI.
Stwórz własne dzieło inspirowane MUZYKĄ, PIEŚNIĄ
i zawartą w nich czystą kulturowością.
Zainspiruj się tradycjami i obyczajami, bogactwem i pięknem KULTURY.

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki serdecznie zaprasza do udziału w XV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
“Z PĘDZLEM PRZEZ ŚWIAT – PIEŚNIĄ MALOWANE”

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci od lat 6, młodzieży oraz dorosłych.
Prace konkursowe będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
6 - 9 lat
10 - 13 lat
14 – 19 lat
DOROŚLI

ZASADY UCZESTNICTWA:
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, średnich, uczestnicy zajęć pozaszkolnych, dorośli

Tematyka: prace inspirowane ciekawą kulturą i sztuką wybranego regionu świata,
jej charakterystycznym krajobrazem, tańcem, zwyczajami z uwzględnieniem myśli
przewodniej konkursu: „PIEŚNIĄ MALOWANE”
Format: nie większy niż 50 cm x 70 cm
Technika: dowolne techniki plastyczne na płaszczyźnie, w tym płaskorzeźba, malarstwo,
rysunek, grafika, kolaż , techniki mieszane.
Ilość prac: dowolna
Opisanie pracy: do każdej pracy powinna być dołączona Karta Zgłoszenia (załącznik 1.)

Termin nadsyłania prac do 7 lutego 2024 roku na adres:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY WROCŁAW-KRZYKI
ul. Powstańców Śląskich 190
53-139 WROCŁAW
z dopiskiem: „PIEŚNIĄ MALOWANE”

Do zestawu prac należy dołączyć listę autorów z podziałem na grupy wiekowe.
Wyniki konkursu będą dostępne w maju na stronie: www.mdk-krzyki.pl

Organizatorzy przewidują nagrody, dyplomy dla laureatów oraz dyplomy dla ich opiekunów
artystycznych.

 

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony Organizatora

 

 

 

mdk krzyki

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: od 6 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny