Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. „Świat w czasie pandemii”

Organizatorem XV Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego jest SP nr 34 z Oddziałami w Gdyni. Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Wojewoda Pomorski,  Pomorski Kurator Oświaty, i Prezydent Miasta Gdyni.

Celem konkursu jest rozwijanie u uczestników zmysłu poznawczego i kształcenie wrażliwości oraz umiejętności podejmowania aktualnych i ważnych dla mieszkańców Ziemi tematów. Przedstawienie na fotografii zmieniającej się, we współczesnym świecie, rzeczywistości społeczno- kulturowej: konieczności utrzymania reżimu sanitarnego ze szczególnym uwzględnieniem konieczności używania masek i rękawic ochronnych oraz płynów do dezynfekcji, wyludnienie miast i miejsc użyteczności publicznej, kwarantanny, zamknięcie się ludzi w domach i sposoby spędzania przez nich wolnego czasu, rozwój nowych zainteresowań, praca zdalna i zdalne nauczanie, rozwój kontaktów interpersonalnych poprzez technologie informatyczne. Tęsknota i afirmacja przyrodą i naturą, w tym: dostrzeganie współczesnych problemów stanowiących zagrożenie  dla świata fauny i flory; uchwycenie na fotografii piękna i niezwykłości świata organizmów żywych tj. roślin i  zwierząt, ich naturalnego środowiska przyrodniczego, zwyczajów, zachowań, umiejętności, dających wytchnienie i radość ich obserwatorom. Uchwycenie na fotografii interesujących lub zaskakujących wydarzeń z życia człowieka czasów pandemii  oraz otaczającego go świata kultury, polityki, nauki i techniki lub sztuki.

Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy IV – VI,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy VII – VIII,
III grupa- uczniowie szkół ponadpodstawowych,
IV grupa – nauczyciele wszystkich typów placówek oświatowych

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie wywołane na papierze fotograficznym.
Format zdjęć- A4 (21x30 cm). Zdjęcia mogą być czarno- białe lub barwne.

W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w roku 2020 ,  2021, 2022 r. które nigdy wcześniej nie brały udziału w innych konkursach fotograficznych. Do rywalizacji konkursowej włączone zostaną prace nadesłane na konkurs w 2021r. (ubiegła edycja konkursu  o tym samym tytule, odwołana została z powodu pandemii).

Każda fotografia na odwrocie powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszenia uczestnictwa znajdującą się w załączniku regulaminu. Zdjęcia należy opisać w następujący sposób:
-    sposób ekspozycji (góra/dół),
-    imię, nazwisko, klasa, kategoria konkursowa autora,
-    tytuł pracy oraz informacja gdzie i kiedy zdjęcie zostało zrobione,
-    nazwa, adres placówki oświatowej, powiat , numer telefonu
-    adres e-mail i numer telefonu uczestnika; laureaci konkursu po obradach jury zostaną poproszeni o przesłanie swoich fotografii (w rozdzielczości nie mniejszej niż 6 MP) drogą elektroniczną, w celu przygotowania prezentacji multimedialnej o tegorocznym konkursie.

Prace należy przesłać w płaskich, sztywnych opakowaniach lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub na adres organizatora z dopiskiem: XIV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. „Świat w czasie pandemii” do dnia 27 lutego 2022 roku.
Wyniki konkursu w kwietniu 2022.

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi
81–465 Gdynia, ul. Cylkowskiego 5

tel. 58 622–14–34, 58 622 – 83 – 33
sekretariat@sp34gdynia.pl

 

Na laureatów czekają wartościowe nagrody m.in. sprzęt i akcesoria fotograficzne oraz komputerowe, wartościowe karty podarunkowe, ufundowane przez: Urząd Miasta Gdyni, Wojewodę Pomorskiego, Posłów RP, Radę Dzielnicy Redłowo, ZNP, NSZZ „Solidarność”, Radę Rodziców SP 34 w Gdyni.

Od 2019 r. konkurs wpisywany jest przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, na „listę zawodów artystycznych, które mogą być wymieniane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej” i za które  laureaci uzyskują dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Kryteria oceny prac:
interpretacja tematu-pomysł i kreatywność,
walory estetyczne- wykadrowanie, kompozycja.

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin konkursu

karta zgłoszenia

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni , ul. Cylkowskiego 5

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 27.04. 2022 r.

Nagrody: dyplomy. nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: dzieci i młodzież (11-19 lat), nauczyciele

Region: woj. pomorskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny