Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XV Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej – Kulturomaniak 2021

XV Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak 2021” już po raz piąty przyjmie formę dwuetapową w kategoriach tematycznych: taniec, śpiew, teatr. W pierwszym etapie komisja konkursowa wyłoni najlepsze prezentacje na podstawie nadesłanych nagrań. Bezpośrednie zmagania tematyczne rozpoczną się rozstrzygnięciem konkursu plastycznego, natomiast między 17 a 21 maja 2021 r. przesłuchania uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu, w 3 kategoriach tematycznych: śpiew, teatr, taniec.

Przesłuchania w kategoriach śpiew i teatr odbędą się na sali widowiskowej GCK, przesłuchania w kategorii taniec na hali sportowej GOSiR w Mrozach. Oceny prezentacji we wszystkich etapach dokonają komisje konkursowe (m.in. aktorzy, reżyserzy, muzycy, plastycy, tancerze, choreografowie). Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą pracownicy GCK. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i gadżety, a laureaci nagrody. Komisja przyzna również w każdej kategorii tematycznej:
• statuetkę „Kulturomaniaka” dla szczególnie wyróżniającej się osobowości lub wykonania,
• Nagrodę Burmistrza Mrozów dla najwyżej ocenionych przedstawicieli gminy Mrozy.

Konkurs  skierowany  jest  do placówek  oświatowych,  wychowawczych,  instytucji kultury, stowarzyszeń, fundacji oraz osób indywidualnych z terenu Mazowsza.
Konkurs przebiega w 3 kategoriach tematycznych: śpiew, teatr, taniec.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie:
- skanu lub zdjęcia prawidłowo wypełnionej i własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia wraz z załącznikami zawierającymi niezbędne zgody,
- nagrania wideo fragmentu samodzielnie wykonanego, zgłoszonego do konkursu utworu, układu tanecznego bądź przedstawienia teatralnego (które będzie spełniać warunki udziału podane w dalszej części regulaminu),
- podkładu muzycznego, dla występu wymagającego jego użycia.

Własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszenia w formie skanu lub zdjęcia, nagranie wideo oraz  podkład  muzyczny należy  przesłać  w  jednej  wiadomości  na  adres  e-mail: kulturomaniak2021@wp.pl do  piątku 9  kwietnia 2021 r.  do  godz.  24.00.
Maksymalna wielkość wiadomości nie może przekroczyć 100 MB.

Ww.  dokumenty  i  pliki  powinny  być  podpisane  w  następujący  sposób:  Kategoria merytoryczna_Kategoria wiekowa_Imię i nazwisko uczestnika/Nazwa zespołu.

Jedna placówka może zgłosić maksymalnie trzy prezentacje z danej kategorii wiekowej w każdej z kategorii tematycznych. Możliwe są zgłoszenia indywidualne. Każdy uczestnik może wziąć udział we wszystkich kategoriach tematycznych.

Nagrania wideo dopuszczalne są wyłącznie w formatach mov, mp4 oraz wmv.
Przyjmowane będą nagrania odpowiadające następującym kryteriom:
- nagranie powinno być wykonane „na żywo”, bez montażu, czyli utrwalony materiał musi mieć obraz ciągły, bez cięć;
- w kategoriach śpiew i teatr niedopuszczalna jest ingerencja w materiał dźwiękowy;
- nagranie  może  być  sporządzone  m.in.  smartfonem,  aparatem  fotograficznym lub kamerą;
- jakość nagrania powinna umożliwiać ocenę prezentacji.

Nagranie ma stanowić jedynie zapowiedź występu, w związku z czym maksymalny czas trwania nagrania nie może przekraczać:
- 5 minut w kategorii teatr
- 3 minut – w kategoriach śpiew oraz taniec.

Na nagraniu w kategorii teatr jedynymi ocenianymi kryteriami będą: gra aktorska, dykcja i operowanie głosem. Pozostałe kryteria, w tym scenografia i stroje nie będą miały wpływu na ocenę w I etapie.

 

Najważniejsze terminy:

9 kwietnia 2021 - termin przyjmowania zgłoszeń w kategoriach śpiew, teatr, taniec
26 kwietnia 2021 - ogłoszenie wyników I etapu
6 maja 2021 - termin przyjmowania zgłoszeń w kategorii plastyka
17-21 maja 2021 - przegląd
30 maja 2021 - Finał

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

REGULAMIN z załącznikami

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 17-21 maja

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: woj. mazowieckie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy