Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVII OGÓLNOPOLSKA WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW – 1 Hajnowskie Biennale 2021

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  adresowany jest do dzieci i młodzieży wszystkich typów przedszkoli, szkół, świetlic i placówek kultury oraz osób indywidualnych. Celem konkursu jest odkrywanie młodych talentów, promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka i różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi.

Zasady udziału:

1. Jeden uczestnik może złożyć max. 3 prace. Można też zgłosić zbiorowo najlepsze prace grupy (koła, klasy, szkoły), ilość prac nie powinna przekroczyć 10. Wiek uczestników : 5 – 20 lat

2. Temat pracy, format i technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, rzeźba (wykluczone techniki z materiałami sypkimi i nietrwałymi oraz kopie innych artystów). Organizatorzy proszą, aby nie rolować prac.

4. Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną : imię i nazwisko, wiek, adres placówki rekomendującej pracę oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana, a także zgodę RODO.

6. Termin nadsyłania prac – do 10 marca 2021 r. na adres:

Hajnowski Dom Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka Wystawa planowana jest na maj/czerwiec 2021 r.

Komisja konkursowa wyłoni z poszczególnych grup wiekowych (5-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat, 16-20 lat) po 3 najciekawsze prezentacje indywidualne i 5 zespołowych. Autorzy najlepszych prac otrzymają statuetki pn ,, TALENT 2021” oraz medale, dyplomy i katalogi z pracami laureatów.

Pełen regulamin konkursu znajduje się na stronie Hajnowskiego Domu Kultury.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj/czerwiec 2021

Nagrody: Statuetki 2021

Przedział wiekowy: 5-20 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny