Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „MOJE SPOTKANIE Z FOLKLOREM”

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań kulturą ludową, rodzimą oraz innych krajów świata. Rozwijanie wyobraźni plastycznej, uwrażliwienie na piękno folkloru różnych narodów

Konkurs jest również świetną okazją do popularyzacji plastycznej twórczości dziecięcej oraz promowania młodych talentów.

Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda” w Rybniku zaprasza do udziału w konkursie dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat.

Technika wykonania pracy: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, techniki eksperymentalne.
Format prac: dowolny.

Konkurs odbywa się drogą internetową, uczestnicy przesyłają do Organizatora zdjęcia swych prac (parametry zdjęcia: format JPG;  wielkość pliku do 1,5MB;  rozdzielczość do       300 dpi). Dokumentację fotograficzną pracy oraz Załącznik (zgoda rodzica/opiekuna) z       Kartą zgłoszenia i należy przesłać na e-mail: plastyka.przygoda@gmail.com  w temacie  wpisując tytuł konkursu: XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje spotkanie z folklorem” oraz imię i nazwisko autora.
Termin nadsyłania prac:  15 marca 2021 r.

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
Do każdej pracy należy dołączyć: Załącznik (zgoda rodzica/opiekuna) i Kartę zgłoszenia - do pobrania poniżej.

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Regulamin i karta zgłoszenia
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: marzec 2021

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 4-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki