Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej MASKA

Przegląd MASKA jest integralną częścią projektu Święto Teatru na Prowincji 2020. W Przeglądzie mogą uczestniczyć grupy teatralne z przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu całego kraju. Organizatorzy w bieżącej edycji dopuszczają możliwość prezentacji monodramów oraz spektakli, z których zapis w postaci linku do nagrania na platformie YouTube należy przesłać Organizatorowi (szczegóły w dalszej części Regulaminu). Nie dopuszcza się natomiast udziału w Przeglądzie spektakli w konwencji kabaretowej. Zgłaszający może zaprezentować maksymalnie jeden spektakl/monodram. Spektakl może być nagrany także w formie montażu ujęć (w wypadku, gdyby grupa z powodu dużych obostrzeń związanych z pandemią nie mogła się spotkać w jednej czasoprzestrzeni).


Prezentacje oceniane będą w kategoriach:
- przedszkola
- klasy I-III szkoły podstawowej
- klasy IV-VI szkoły podstawowej
- klasy VII-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe.


Maksymalny czas trwania spektaklu nie powinien przekraczać 20 minut. W przypadku znaczącego wydłużenia prezentacji (ponad 5 minut), bez wcześniejszego uzgodnienia, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia prezentacji z konkursu.


Koszty związane z prawem autorskim pozostają po stronie zespołów/osób zgłoszonych do Przeglądu.

Kryteria oceny prezentowanych spektakli będą:
•    dobór repertuaru,
•    oryginalność wyrazu artystycznego (inscenizacja, reżyseria, oprawa plastyczna, muzyczna, choreografia),
•    umiejętności aktorskie,
•    wartości wychowawcze.


Karty uczestnictwa wypełnione komputerowo z pełnymi danymi oraz wszystkimi niezbędnymi podpisami (również na zgodach rodziców) i pieczątkami  należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres Organizatora – Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku do 10 listopada 2020 (data wpływu do Szkoły). W karcie zgłoszenia należy podać link do zapisu spektaklu/monodramu na platformie You Tube.  Link ten należy przesłać również  drogą mailową na adres: juliannacz@gazeta.pl.

kontakt z organizatorami:
Julianna Hauke, tel. 061 4388 950 (w godz. 8.00-14.15) oraz tel. kom. 698 737 445. Adres e-mail: juliannacz@gazeta.pl .     W tytule e-maila proszę wpisać: XVII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „MASKA 2020”.do pobrania ze strony Organizatora:XVII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ "MASKA"- regulamin 


MASKA - KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 27.11.2020

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 3-20 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy