Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVIII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MALARSKIEGO

XVIII  EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MALARSKIEGO  
"MOTYWY BIBLIJNE W MALARSTWIE" - "Wieża Babel"
  GŁUCHOŁAZY 2019/20      

Rdz 11, 1-9. ”1 Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. 2 A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.3 I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, 4 rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».5 A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, 6 i rzekł: «Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. 7 Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!» 8 W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. 9 Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.”

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KOLEJNEJ XVIII EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO INSPIROWANEGO MOTYWEM BIBLIJNYM, MÓWIĄCYM O DZIEJACH WIEŻY BABEL.

CELEM KONKURSU JEST WYKONANIE PRAC MALARSKICH, WYŁONIENIE I NAGRODZENIE TALENTÓW MŁODYCH TWÓRCÓW, ZAINSPIROWANIE DO CIEKAWEJ, SWOBODNEJ, SZEROKIEJ INTERPRETACJI MALARSKIEJ TEKSTU BIBLIJNEGO, DALEKIEGO OD STEREOTYPU TZW."DEWOCYJNYCH OBRAZKÓW".

ZACHĘTA DO POSZUKIWAŃ I EKSPERYMENTOWANIA Z TECHNIKAMI MALARSKIMI. DO JAKICH WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW MOŻE PASOWAĆ HISTORIA WIEŻY BABEL ? CO WSPÓŁCZESNEMU CZŁOWIEKOWI MOŻE POWIEDZIEĆ HISTORIA WIEŻY BABEL  I CZEGO MOŻE SIĘ Z NIEJ NAUCZYĆ ?

KONKURS SKIEROWANY JEST DO DZIECI I MŁODZIEŻY
W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH:

I kategoria KLASY 0-3
II kategoria  KLASY 4-6
III kategoria KLASY 7-8
IV kategoria LICEA I TECHNIKA
V kategoria SZKOŁY SPECJALNE I OŚRODKI WYCHOWAWCZE.

PRACE NALEŻY WYKONAĆ W  TECHNICE MALARSKIEJ:  FARBY AKWARELOWE, PLAKATOWE, GWASZE, TEMPERY, FARBY AKRYLOWE, OLEJNE.
FORMAT PRAC 0D A3 do A1 , PROSIMY NIE ZWIJAĆ PRAC W RULON .

PRACE NALEŻY OPISAĆ CZYTELNIE NA ODWROCIE : PEŁNE IMIĘ , NAZWISKO, WIEK AUTORA, PLACÓWKA/ NAZWA, ADRES ,NR TELEFONU, EMAIL/ORAZ PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA LUB NAUCZYCIELA.

PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ DO DNIA  20 III 2020

NA ADRES:  OGNISKO ARTYSTYCZNE W GŁUCHOŁAZACH  UL.RYNEK 8 ,    48-340 GŁUCHOŁAZY  TEL. 77 4391 259   KOM. 605 229 671

LICZY SIĘ DATA STEMPLA POCZTOWEGO, PRZESŁANIE PRACY JEST RÓWNOZNACZNE ZE ZGODĄ NA PUBLIKACJĘ PRACY ORAZ IMIENIA I NAZWISKA AUTORA DO POTRZEB KONKURSU I PROMOCJI WYDARZENIA

WERNISAŻ POŁĄCZONY Z WRĘCZENIEM NAGRÓD
RZECZOWYCH ORAZ DYPLOMÓW ODBĘDZIE SIĘ  27.III.2020 /PIĄTEK/ O GODZINIE 17.00 W GŁUCHOŁAZACH W GALERII OGNISKA ART.UL.RYNEK 8

ORGANIZATORZY: STAROSTWO POWIATOWE W NYSIE , ZS i PA W NYSIE, FILIA OGNISKO ARTYSTYCZNE W GŁUCHOŁAZACH
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!!
 

Regulamin konkursu
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20.03.2020

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 6-18 lat

Region: woj. opolskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy