Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży „Inne Spojrzenie”

„Światy widziane z różnych punktów są różnymi światami.
Więc mogę żyć w tylu światach, ile z nich jestem w stanie zobaczyć”
/Olga Tokarczuk – Dom dzienny, dom nocny/


 

Drodzy uczestnicy Konkursu!

W ramach kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego  „Inne Spojrzenie” zapraszam  Was do wykonania prac plastycznych o temacie przewodnim:

 „Ja w świecie  tysiąca barw”

 W swoich pracach pokażcie plastyczne interpretacje świata realnego, bądź świata wyobraźni, niepowtarzalnego, pełnego niezwykłych miejsc, bohaterów i ich przygód.  Zdaniem Olgi Tokarczuk  „Opisywanie świata jest w gruncie rzeczy opisywaniem samego siebie, nie ma innej drogi niż to banalne „poznaj samego siebie”. Możecie więc opisać również siebie, to kim jesteście, jak się zmieniacie? To wszystko, co powoduje, że jesteście wyjątkowi, czym się interesujecie, co Was pasjonuje… Podzielcie się tym z innymi. Jesteśmy ciekawi kim jesteście,  jak wygląda Wasz świat i jakie ma barwy.
Życzę miłej zabawy i sukcesu w konkursie!

Elżbieta Skiba-Posikata
Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu
Warunki techniczne:
WIEK: Dzieci i młodzież w wieku: 6-19 lat.  Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:6 -9 lat, 10 -13 lat, 14 -16 lat,   17 -19 lat.
FORMAT: A4 ( 210mm x 297mm ),    A3 (297mm x 420mm)
Uwaga - prace przekraczające format A3 nie będą oceniane przez jury.
TECHNIKA WYKONANIA PRAC: dowolna -rysunek,  malarstwo, collage, grafika.
Uwaga! Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich.
W konkursie nie będą oceniane prace przesłane pocztą elektroniczną.

Prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu. Prace nie mogą brać udziału w innych konkursach. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.
Jeden nauczyciel może zgłosić max 10 prac swoich uczniów; nauczyciel składając swój podpis na karcie zgłoszenia potwierdza samodzielne wykonanie pracy. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć do organizatora trwale umocowaną na odwrocie pracy karta zgłoszenia,wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna lub pełnoletniego uczestnika.

Organizatorzy proszą, by nadesłanych prac nie zginać, nie rolować, nie oprawiać!
Wybrane  przez  Organizatora  nagrodzone  i  wyróżnione  prace  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej konkursu: www.innespojrzenie.sosnowiec.pllub/i Facebooku Konkursu

Adres organizatora:

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 1
ul. Grabowa  2
41-200 Sosnowiec
Polska

OCENA PRAC i NAGRODY: Jury przyzna:  Nagrodę Grand Prix  (laureat otrzyma: medal, pamiątkowy grawerowany dyplom), 10 równorzędnych  nagród w każdej kategorii wiekowej (laureaci otrzymają: medal, dyplom), oraz równorzędne wyróżnienia, o których ilości zadecyduje jury (laureaci otrzymają dyplom). Osoby, które zaszczycą nas swoją obecnością na uroczystości podsumowania Konkursu dodatkowo otrzymają nagrody rzeczowe pozyskane od sponsorów.

TERMINY:
przyjmowanie prac konkursowych:  do 14 lutego 2020r.,
publikacja wyników Konkursu  na stronie internetowej Konkursu www.innespojrzenie.sosnowiec.pl do dnia 31marca  2020r. oraz na Facebooku Konkursu
termin uroczystości podsumowania Konkursu –29maja 2020r.
Wysyłanie nagród i dyplomów -do końca czerwca 2020r
Ze względu na ilość placówek biorących udział w Konkursie podziękowania za udział nie będą wysyłane.

 

do pobrania ze strony organizatora:
Regulamin konkursu, karta zgłoszenia, zgoda rodzica/opiekuna, oświadczenie nauczyciela

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 31 marca

Nagrody: Grand Prix, nagrody, wyróżnienia

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny